Bijzondere kunstprojecten van examenleerlingen havo en vwo op Han Fortmann

Nieuws
Scholieren aan het werk in het atelier, waar ze lekker aan de slag kunnen met hun opdracht.
Scholieren aan het werk in het atelier, waar ze lekker aan de slag kunnen met hun opdracht. (Foto: AG Heeremans Photography)

HEERHUGOWAARD - Kunst is overal om je heen, als je het maar wil zien. Op het Han Fortmann leren kinderen goed om zich heen te kijken en te observeren wat ze zien. Ook ontdekken ze hoe ze zichzelf kunnen uiten door middel van kunst. De examenleerlingen met het vak Tekenen in hun pakket hebben zich gestort op diverse projecten en mogen hun werk nu aan de buitenwereld laten zien. Leerlingen van vwo 6 exposeren vanaf deze week in Museum Kranenburgh in Bergen en vanaf 22 maart bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, terwijl de kunstwerken die de leerlingen uit havo 5 hebben gemaakt de wanden in het schoolgebouw sieren.

Een sterkere pleitbezorger voor kunstonderwijs dan Klaas Bosker is er niet. Hoewel hij sinds kort officieel met pensioen is, begeleidt hij de examenleerlingen van vwo tot het einde van dit schooljaar. Als geen ander weet hij uit te leggen hoe kunst overal in terugkomt. “Dit gebouw, de straat, de huizen; alles is ooit ontworpen en door iemand getekend”, legt hij uit. “Ook in andere vakken op school komt dat terug. Dat huis dat je ontworpen hebt kun je bijvoorbeeld niet bouwen als je de afstanden en verhoudingen niet hebt berekend. Dus ook wiskunde is kunst.” 

HF Likes

Op het Han Fortmann neemt kunstonderwijs in het algemeen en het vak Tekenen in het bijzonder daarom een prominente rol in. Zo mogen alle leerlingen van de brugklas in het kader van HF Likes het komende jaar twee keuzevakken volgen. Ze kunnen daarbij kiezen uit Drama, Handcraft, Music, Art & Design, Technology en Sport. Elke HF Likes duurt ongeveer tien weken. De lessen zitten binnen het normale weekrooster (het zijn dus geen extra lesuren), zijn verplicht en er zijn geen extra kosten aan verbonden. Het idee erachter is dat de jongeren ontdekken wat ze leuk vinden en wat bij hen past. Heel handige info met het oog op de vakken die ze in latere jaren kunnen gaan krijgen. Ook kunnen ze in het atelier vrij in en uitlopen om in een ongedwongen setting te werken aan hun opdracht. Van die mogelijkheid wordt dan ook grif gebruik gemaakt, want in het atelier bruist het van de creativiteit. 

Wortelstelsels

De examenleerlingen van vwo 6 met Tekenen in hun pakket doen momenteel een project in samenwerking met Museum Kranenburgh. Klaas: “Onze leerlingen hebben zich in een workshop laten inspireren door het werk van de Duitse kunstenares Diana Scherer, wier werk momenteel te zien is in de expositie ‘Farming Textiles’. Haar werk moedigt aan om na te denken over de vraag in hoeverre de mens natuurlijke processen kan beïnvloeden? En wat betekent dat voor de rol of positie van de mens in zijn natuurlijke leefomgeving? Ze bestudeert planten en wortelstelsels om hun natuurlijke groeiprocessen te kunnen sturen en volgens haar patronen te laten groeien.” De leerlingen hebben hier hun eigen draai aan gegeven, met verrassend resultaat. Ze exposeren hun werk momenteel in het museum. Ook gingen ze aan de slag met het thema ‘Hollandse luchten’ voor een expositie in het pand van het hoogheemraadschap, wat eveneens fraaie werken opleverde.


Havo-5 leerling Kim bij het door haar gemaakte kunstwerk ‘We all begin the same’, dat een plekje kreeg in de hal van de school. - (Foto: AG Heeremans Photography)

Vlinders

Minstens zo bevlogen als Klaas is zijn collega Trisha Vlaar, docent Tekenen aan de bovenbouw van de havo. Ook zij heeft met haar examenleerlingen een prachtig project opgepakt. “De studieruimtes in de school hebben we aangekleed met het werk van leerlingen van havo 5”, vertelt ze. “Zij hebben nagedacht over sociaalmaatschappelijke thema’s diversiteit, afkomst, identiteit en religie. De een heeft het heel dicht bij zichzelf gehouden, terwijl de ander voor een universelere insteek koos. Dat levert een heel gevarieerd geheel op waar we als school heel trots op zijn.” Eén van de makers van zo’n kunstwerk is Kim Oppenhuis. Haar werk heet ‘We all begin the same’ en toont een plant met rupsen en vlinders. Een fraaie metafoor voor het accepteren van elkaars verschillen: we begonnen ooit allemaal als die rups, maar ontpoppen ons allemaal op onze eigen manier tot een mooie vlinder. “Ik ging vroeger vaak met mijn oma naar vlindertuinen, ik vind dat hele mooie dieren en ze staan symbool voor vreugde, lichtheid en vrijheid maar ook voor transformatie.” 

Tekenen vindt Kim een heel fijn vak, niet in de laatste plaats door de leuke leraren. Niet voor niets wil ze, als ze straks klaar is met de havo, naar de pabo om zelf het vak te leren en dat wat zij van Trisha en Klaas geleerd heeft weer over te dragen aan een nieuwe generatie.