Impliciete zuivere aanvaarding door middel van gedragingen (deel I)

Partnerbijdrage
In het geval een dierbare overlijdt komen er veel juridische zaken op je af.
In het geval een dierbare overlijdt komen er veel juridische zaken op je af. (Foto: Aangeleverd)

In het geval een dierbare overlijdt komt er veel op je af. Er moet een hoop worden geregeld, zonder dat je je ervan bewust bent dat bepaalde gedragingen tijdens de periode net na het overlijden van de erflater vergaande (fiscale) gevolgen voor jou kunnen hebben.

Als erfgenaam kom je voor de keuze te staan de nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen. Deze keuze maak je kenbaar bij een notaris. Een aanvaarding geschiedt zuiver of beneficiair, ofwel onder voorrecht van een boedelbeschrijving. Bij beneficiaire aanvaarding ontstaat er – net als bij zuivere aanvaarding – een aansprakelijkheid voor de schulden uit de nalatenschap. Bij beneficiaire aanvaarding kunnen deze schulden slechts verhaald worden op de nalatenschap. Het privévermogen van de erfgenaam blijft dan buiten schot. Bij zuivere aanvaarding kunnen schuldeisers zich verhalen op zowel de nalatenschap als op het privé vermogen van de erfgenaam.

Op grond van de wet vindt zuivere aanvaarding plaats als een erfgenaam zich ‘ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaarde erfgenaam gedraagt, tenzij hij zijn keuze reeds eerder heeft gedaan’. Dat leidt ertoe dat een erfgenaam die nog geen keuze heeft gemaakt zuiver zou kunnen aanvaarden door middel van een bepaalde gedraging. In de praktijk levert dit zo nu en dan situaties op dat een erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaard, zonder dat hij zich daarvan bewust is. Bij een negatieve nalatenschap kunnen de gevolgen groot zijn, namelijk dat schuldeisers hun nalatenschapsschulden op het privé vermogen van de onwetende erfgenaam kunnen verhalen.

Waaruit gedragingen die leiden tot impliciete zuivere aanvaarding precies bestaan lees je in de volgende column.

Astrid Lof - Schipper en Lof Advocaten