Sluitende begroting 2022 voor Dijk en Waard

Politiek
Een sluitende begroting voor Dijk en Waard.
Een sluitende begroting voor Dijk en Waard. (Foto: Pixabay)

DIJK EN WAARD - De colleges van Heerhugowaard en Langedijk hebben een voorzet voor de begroting 2022 van de gemeente Dijk en Waard opgesteld. Vrijdag 15 oktober is dit voorstel naar de gemeenteraden gestuurd. Dinsdag 9 november wordt het stuk besproken in de fusieraad. De eerste begroting is ‘structureel sluitend’. Bert Fintelman, wethouder financiën van gemeente Heerhugowaard: “Hiermee staat de nieuwe gemeente straks fit aan de start.”

De begroting 2022 voor Dijk en Waard is structureel sluitend. Dat betekent dat tegenover de uitgaven (ruim 255 miljoen euro) voldoende inkomsten staan. De begroting is volgens Jasper Nieuwenhuizen, wethouder financiën van de gemeente Langedijk, ‘beleidsarm’. “Dat is een bewuste keuze en past bij deze fase. We gaan per 1 januari 2022 fuseren en dan is er een nieuwe raad. We willen het nieuwe bestuur de ruimte geven om eigen keuzes te maken. En ook het nieuwe college zal nieuw beleid willen ontwikkelen. Die ruimte krijgen ze op deze manier.”

Overigens zit de nieuwe gemeente straks niet heel ruim in z’n jasje, zegt Fintelman. “Net als alle andere gemeentes in Nederland hebben we te maken met oplopende kosten voor met name de jeugdzorg en in mindere mate de Wmo. Daarnaast hebben we te maken met een aantal onzekerheden. We weten nog niet of we het jaar 2021 afsluiten met een tekort of een overschot en hoeveel we ontvangen van het Rijk. Ook dit kan effect hebben op volgende jaren.”

Raad stelt begroting vast

De ‘voorzet voor de begroting’ is nu gestuurd naar de raden. Vervolgens wordt het stuk op 9 november besproken in de fusieraad. Fintelman: “Ook de fusieraad zal de begroting Dijk en Waard niet formeel vaststellen. We verzoeken de fusieraad om deze begroting voor te leggen aan de nieuwe raad van Dijk en Waard. Begin 2022 neemt dan de nieuwe raad het besluit over de begroting.” 

Maar het nieuwe college heeft waarschijnlijk ook een aantal speerpunten, zegt Nieuwenhuizen. “Daarom wordt er in het eerste kwartaal een aanpassing in de begroting gemaakt, begrotingswijziging genoemd. En die actualisatie wordt vervolgens weer voorgelegd aan de raad. Vanaf dat moment kan Dijk en Waard echt van start met nieuw beleid.”