Verkiezingen Dijk en Waard: Vijf vragen aan...

Politiek
Fred Ruiten, ChristenUnie.
Fred Ruiten, ChristenUnie. (Foto: aangeleverd)

In de aanloop naar de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard is het belangrijk te weten waar elke partij nou eigenlijk voor staat en op wie u nu eigenlijk moet stemmen. Om bepaalde kwesties toe te lichten die leven in onze gemeente, legden wij alle 12 fractievoorzitters van de kieslijst dezelfde vijf vragen voor, waarvan wij denken dat u ze graag zou willen stellen...

Fred Ruiten, ChristenUnie:

Stel, uw partij is straks de grootste partij van Dijk en Waard. Wat is het eerste dat uw partij gaat aanpakken?

Wij vinden het heel belangrijk dat inwoners zich thuis voelen in onze nieuwe gemeente. En dat kan alleen op een herkenbaar niveau voor inwoners. Dus het kernenbeleid pakken wij op. En daarbij zijn de concrete speerpunten: samen met inwoners van een dorpskern of wijk vaststellen wat er nodig is om de leefbaarheid te vergroten. En daarnaast er voor te zorgen dat er overal een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, een kop koffie kunnen drinken en met vragen terecht kunnen. Dichtbij de inwoners kunnen praktische oplossingen worden bedacht en in werking worden gezet voor eenvoudige vragen en problemen. En snel actie ondernemen om er voor te zorgen dat kleine problemen geen grote worden.

Uiteraard pakken we een aantal zaken tegelijk op: we kijken hoe het staat met de voortgang van de lopende woningbouwtrajecten. Waar het nodig is moet extra aandacht besteed worden om de voortgang er in te houden.

Wat zijn volgens u de hete hangijzers (pijnpunten) van Dijk en Waard?

Er zijn diverse pijnpunten die allemaal vragen om snel tot actie te komen:

- Om te beginnen zitten we met een enorm probleem dat medewerkers van de twee oude gemeenten zijn vertrokken. Daarom worden er enorm veel dure externe medewerkers ingehuurd. Om een nieuwe gemeente op te bouwen zullen we snel in actie moeten komen om medewerkers weer vast aan ons te binden. Door met heldere doelen te werken en daar mensen op te werven en ruimte te geven om mee te ontwikkelen. Het moet aantrekkelijk zijn om bij deze mooie gemeente te werken!

- De evaluatie van de fusie voor de kernen Sint Pancras en Koedijk moet op een goede manier worden ingevuld. De bewoners mogen zich uitspreken over wat zij willen. Wij hopen dat onze mooie sociale en groene gemeente aantrekkelijk is om daar bij te blijven horen. Maar als de inwoners van die kernen toch over willen naar Alkmaar, moeten we onze beloften daarover ook waarmaken.

- De begroting is sluitend gemaakt door fors te bezuinigen en daarnaast een flinke wensenlijst te formuleren. Veel van die wensen, zijn helemaal geen wensen maar gewoon noodzakelijke voorzieningen en activiteiten. En we willen dat de bestaande voorzieningen in onze dorpskernen en wijken blijven bestaan om de leefbaarheid te behouden. Dat betekent dat we snel moeten besluiten over die wensen om te voorkomen dat er gaten vallen in de dienstverlening door de gemeente.

- We weten allemaal dat de kosten van de Jeugdzorg en de Wmo een sterke stijgende ontwikkeling hebben. In onze begroting is rekening gehouden met de gedachte dat we dit in de greep gaan krijgen. Maar het zal heel wat inspanning vragen om door een andere manier van werken dit voor elkaar te krijgen. Daar moeten we dus snel en goed mee aan de gang.

- We willen allemaal meer woningen. Aantallen tot 10.000 woningen worden er genoemd. Er moeten echter wel plaatsen zijn waar deze woningen kunnen komen zonder al onze groene ruimte te gaan invullen. Want de leefbaarheid van onze kernen wordt ook beïnvloed door voldoende groene ruimte om ons heen. Daarnaast zitten we nog met regels over stikstof die de bouw vertragen. En ook de capaciteit van het elektriciteitsnet zit aan zijn top. Vraag is dus hoeveel ruimte er eigenlijk is om te kunnen bouwen en hoe we daar dus mee omgaan.

Wat is volgens u dé Dijk en Waarder?

Oei, een moeilijk vraag. Want wij voelen ons nog niet echt een Dijk en Waarder. We voelen ons een Langedijker, Broeker, Waarder, Pancrasser, Koedijker. Maar we zullen steeds meer ontdekken dat we samen in een ontzettend mooie gemeente wonen met veel groen, mooie huizen en prima voorzieningen. En met een rijke historie van de strijd tegen het water. En als het aan de ChristenUnie ligt ook met een goed sociaal beleid. Een gemeente dus om trots op te zijn en te koesteren. Wanneer we dat langzaam maar zeker dat beginnen in te zien en te waarderen, wordt de echte Dijk en Waarder geboren….

Als het aan u ligt, hoe ziet de gemeente Dijk en Waard er dan over 10 jaar uit?

Over 10 jaar maken we meer gebruik van onze uitnodigende fietspaden die we hebben door onze groene wijken. Onze dorpen en wijken hebben nog steeds goede voorzieningen voor jong en oud en zijn daarom aantrekkelijk om te wonen. We voelen ons daar thuis en veilig, ook de groeiende groep ouderen. Er zijn ontmoetingsplekken in de wijken, waar inwoners ook hun vragen aan de gemeente kwijt kunnen. De nieuwe woningen en appartementen die we in die tien jaar hebben gebouwd, zijn energieneutraal en de bestaande woningen beter geïsoleerd. Veel wijken maken gebruik van het aangelegde warmtenet en het snelle internet via de glasvezel, waardoor thuiswerken gemakkelijker is geworden. Treinen vertrekken elke 10 minuten naar de Randstad vanaf het vernieuwde station Dijk en Waard. We voelen ons inmiddels trotse Dijk en Waarders. De kwaliteit van onze mooie groene gebieden is beter geworden.

Hoe zorgt uw partij ervoor dat zowel de Dijkers als de Waarders worden gehoord?

Een speerpunt voor de ChristenUnie is het samen met burgers nagaan wat er nodig is in de wijken en dorpskernen. Bij het ontwikkelen van beleid betrekken wij de burgers direct bij de start erbij en niet pas achteraf. In elke wijk moet het duidelijk zijn welk aanspreekpunt op zowel ambtelijk als bestuurlijk beschikbaar is, zodat ook vragen van individuele burgers gehoord kunnen worden.