‘Wij vertegenwoordigen de belangen van zo’n 2500 sociale huurders’

Algemeen
Wil, Hellen en Patricia van HAR E.
Wil, Hellen en Patricia van HAR E. (Foto: aangeleverd)

ENKHUIZEN - Stichting Huurders Advies Raad Enkhuizen (afgekort: HAR E.) is de huurdersorganisatie voor huurders in Enkhuizen. Een organisatie die gebaseerd is op de rechten zoals deze in de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders (WOHV) en de Woningwet zijn vastgelegd. HAR E. vertegenwoordigt de (sociale) huurders uit de gemeente Enkhuizen en brengt huurders perspectief in. Ze staan klaar voor alle huurders van Welwonen, Vestia, Woonzorg Nederland én Heimstade. De redactie ging op gesprek met het team van HAR E, bestaande uit adviseur Wil Raven en bestuursleden Hellen Den Drijver en Patricia Mos. Voorzitter Liesbeth Kahlman was aanwezig per computer. Afwezig waren vicevoorzitter én secretaris Anita Metting en adviseur Jelmer Cnossen. “Het is fijn dat we ons op vrijwillige basis kunnen inzetten voor de sociale huurders in Enkhuizen”, aldus Liesbeth.

Jaarlijks neemt Stichting Huurders Advies Raad Enkhuizen als volwaardige partner deel aan de prestatieafspraken tussen de gemeente Enkhuizen, verhuurders en de HAR E. Zij focussen zich op het verbeteren en aanvullen van beleid en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over het verhuurdersbeleid. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de omgeving (in welke staat bevindt een buurt zich en wat kan er mogelijk aangepast of verbeterd worden), en of de juiste afwegingen (tussen bijv. ouderen en jongerenwoningen) wel worden nageleefd. Ook de flexwoningen zijn een thema dat opgenomen kan worden als gespreksonderwerp. Wil licht toe hoe een gesprek tussen de HAR E, de gemeente en de woningcorporaties in elkaar steekt: “De prestatieafspraken worden gemaakt op de woonvisie die de gemeente voor ogen heeft. Neem bijvoorbeeld de vraag naar nieuwe woningen in Enkhuizen. Tijdens zo’n gesprek kunnen er afspraken gemaakt worden over het aantal woningen dat gerealiseerd moet worden en waar deze terechtkomen. Moet er een nieuw complex worden gebouwd of kan een pand gerenoveerd worden? Dit soort vragen komen allemaal aan bod. Uiteindelijk draait het om behoeftes op elkaar afstemmen.”

Speerpunten

Duurzaamheid, leefbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn de speerpunten die Stichting Huurders Advies Raad Enkhuizen hanteert. Hier volgt een overzicht voor elk van de vier punten: De energietransities van de gemeente behoren tot de duurzaamheid. Zo wordt ongeveer achthonderdduizend euro geïnvesteerd voor het aanleggen van zonnepanelen. Leefbaarheid gaat vanzelfsprekend over de woningbouw. Er moeten betere afspraken komen voor het gezamenlijk investeren in de omgeving én een ijzeren woningvoorraad met een minimaal aantal moet beschikbaar worden gesteld. De betaalbaarheid moet beter in balans gebracht worden. Met een hoge kavelprijs betalen sociale huurders vaak meer dan nodig. Er moet een standaard, sociale kavelprijs komen die betaalbaar is voor de gemiddelde huurder. Als laatst wordt de beschikbaarheid goed in kaart gebracht door te proberen om verouderde woningen te slopen zodat er meer nieuwbouw gerealiseerd kan worden voor de sociale huurders.

‘Besluiten maken duurt lang’

Dat laatste benadrukken we nog eens extra: het huidige woningtekort. Niet alleen een probleem voor Enkhuizen, maar landelijk. Stichting Huurders Advies Raad Enkhuizen hoort hun inwoners en probeert, in samenwerking en met goedkeuring van de woningcorporaties, om nieuwe sociale huurwoningen te realiseren. Wil legt uit: “Het proces verloopt moeizaam en blijft lang hangen bij de gemeente. Er zijn soms wel stukken grond waar gebouwd kan worden, maar het initiatief ontbreekt. Zonder de toestemming van de gemeente en de woningcorporaties komt er geen vooruitgang. Besluiten maken duurt te lang. Met de komst van een nieuw college hopen we dat de vaart versneld wordt.” Patricia voegt hieraan toe: “Zelf woon ik in de Bloemenbuurt van Enkhuizen, waar ze denk ik ongeveer twee jaar achterlopen op schema. Ik hoor al zes jaar dat het gesloopt gaat worden, maar tot nu toe zijn er nog geen veranderingen.”

Communicatie 

De Stichting Huurders Advies Raad Enkhuizen staat klaar voor de huurders van sociale woningen. Via meerdere wegen probeert de HAR E echter hun naamsbekendheid te vergroten, zodat meer mensen zich bewust worden van hun strijd. Hellen: “Het is belangrijk dat de sociale huurders van ons afweten zodat ook wij kunnen weten wat er speelt onder de mensen. De eerste stap naar meer naamsbekendheid is gezet door huurders uit te nodigen voor een vergadering ter kennismaking. Verder willen we een nieuwsbrief produceren zodat de sociale huurders weten wat er speelt en waar wij mee bezig zijn. Hiernaast werkt HAR E samen met Welwonen en de communicatie tussen de twee is sterk verbeterd dankzij onze input. Zo is er nu een 06-nummer zodat Welwonen beter bereikbaar blijft voor vragen en problemen. In de toekomst hoopt de HAR E dan ook nauwer contact te leggen met de gemeente en de gemeenteraad, omdat zij een belangrijke rol hebben bij het verlenen van vergunningen voor de woningbouw. Kortom, in deze branche is de communicatie het allerbelangrijkst om goed op orde te hebben.”

Bestuurslid worden

Jezelf ook inzetten voor de sociale huurders van Enkhuizen? HAR E is op zoekt mensen om het bestuur te versterken. Interesse? Stuur een mail, het liefst met motivering, naar contact@harenkhuizen.nl. Een vrijwilligersvergoeding is van toepassing. Ga voor meer informatie naar de website: www.harenkhuizen.nl.