De gemeente Stede Broec maakt stappen in de ontwikkeling van een Sportlandschap.
De gemeente Stede Broec maakt stappen in de ontwikkeling van een Sportlandschap. (Foto: Pixabay)

Ideeën voor sportlandschap Stede Broec

Algemeen

GROOTEBROEK - De gemeente Stede Broec ziet samen met de sportverenigingen kansen voor een nieuw sport- en recreatielandschap aan de Wijzend-Raadhuislaan in Grootebroek. Op uitnodiging van de gemeente dachten de verenigingen mee over de ontwikkeling van het Middengebied tot een ‘sportlandschap’. De gemeente Stede Broec heeft het plan het Middengebied in Stede Broec Zuidwest anders in te richten. Het gaat om het gebied tussen de Voetakkers, Wijzend en de Raadhuislaan in de omgeving van het sportcomplex van Zouaven en SAV.

De gemeenteraad heeft in 2017 voor het Middengebied de Gebiedsvisie Stede Broec Zuidwest vastgesteld. Daarin staat de ambitie het Middengebied te ontwikkelen tot een gebied waar sport, bewegen, recreatie en het landschap centraal staan. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het gebied tot ‘Sportlandschap Stede Broec’. Het streven is in 2024 een omgevingsplan vast te stellen.

Draagvlak

Om voldoende draagvlak te krijgen voor de ontwikkeling van het gebied tot Sportlandschap vindt de gemeenteraad de betrokkenheid van de verschillende belangengroepen belangrijk. Bij de vaststelling van het voorbereidingskrediet in mei 2022 heeft de raad hiervoor een duidelijk participatietraject aangegeven. De gemeente houdt verschillende inventarisatierondes om de wensen en aandachtspunten in beeld te krijgen. Er vinden gesprekken plaats zowel met direct belanghebbenden zoals gebruikers van het sportcomplex en grondeigenaren als met een bredere groep waaronder inwoners, andere sportverenigingen, organisaties en geïnteresseerden.

‘Samen de kansen bekijken’

Wethouder Nico Slagter benadrukt daarom het belang van grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Middengebied: “Juist de inbreng van sportverenigingen, belangenorganisaties en bewoners is belangrijk voor een goede invulling van het gebied. Samen kijken we welke kansen er zijn om dit gebied te ontwikkelen tot een sportlandschap.” Daarbij geeft de wethouder aan dat de mogelijkheden voor verplaatsing van verenigingen en nieuwe vormen van sport en recreatie ook worden onderzocht.

Participatietraject

Op de bijeenkomst heeft de gemeente gesproken met de direct betrokken verenigingen, grondeigenaren en belangenorganisaties. Aan de hand van verschillende scenario’s gaven zij hun mening, ideeën en suggesties voor het inrichten van het Middengebied. Al eerder heeft de gemeente met de Provincie, hoogheemraadschap, Omgevingsdienst en grondeigenaren in dit gebied gekeken naar wat mogelijk is en onder welke voorwaarden. Dat is opgenomen in een startnotitie die op 5 juli 2022 is vastgesteld door het college. Deze startnotitie is samen met de gebiedsvisie de basis is voor de scenario’s die zijn opgesteld.

Mening inwoners

Naast de reacties van direct betrokken partijen vindt de gemeente de mening van inwoners ook belangrijk om tot een voorkeursscenario te komen. Op de website samen.stedebroec.nl/nl-NL/ de opgestelde scenario’s voor het sportlandschap te zien. Tot 5 september 2022 kunnen inwoners op deze website ideeën, suggesties en aandachtspunten aangeven.

Vervolg

In september bespreekt de gemeenteraad de scenario’s en is er een informatiebijeenkomst voor inwoners, verenigingen en andere organisatie die niet aanwezig waren op de bijeenkomst in juli. Met de ontvangen input wordt het voorkeursscenario steeds verder verrijkt en verfijnt. De gemeente maakt vervolgens een ontwerp voorkeurscenario waar iedereen op kan reageren via de website samen.stedebroec.nl. De vervolgstap is het vertalen van het voorkeursscenario in een masterplan. Daarin staat op hoofdlijnen de ontwikkeling voor het gebied. De verwachting is dat de gemeenteraad het masterplan begin 2023 vaststelt.

Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Enkhuizen

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
‘Het Weekend van de Wetenschap’ bij Volkssterrenwacht Orion Algemeen 27 sep, 11:45
Afbeelding
Laat je spullen repareren bij Repair Café Enkhuizen Algemeen 27 sep, 08:30
Afbeelding
Brilshop Opmeer viert feest Partnerbijdrage 26 sep, 15:22
Afbeelding
Dierendag bij Hertenkamp Enkhuizen Algemeen 26 sep, 13:47
Afbeelding
Red de egel: ontvang gratis egelhuispakket Algemeen 26 sep, 13:28
Afbeelding
Stuur ons de mooiste foto van jou en je huisdier! Algemeen 26 sep, 09:24
Afbeelding
Nieuw seizoen Karakteristiek Klassiek Algemeen 26 sep, 08:23
Afbeelding
Jet Bianco slaat verrassend toe Algemeen 26 sep, 08:20
Afbeelding
Gratis bandencontrole bij Broekhuis Partnerbijdrage 22 sep, 08:00
Afbeelding
Project ‘we gaan weer naar de maan’ bij Volkssterrenwacht Orion Algemeen 21 sep, 15:46
Afbeelding
Bewonersavond bijeenkomst voor sportlandschap Stede Broec Algemeen 21 sep, 07:45
Afbeelding
Prinsjesdag 2022: de belangrijkste plannen op een rij Politiek 20 sep, 19:22
Afbeelding
Heropening Bibliotheek Hoogkarspel Algemeen 20 sep, 14:15
Digitale krant

    Agenda

Het laatste nieuws uit Enkhuizen

Op Rodi Enkhuizen volg je het laatste nieuws uit Enkhuizen. Rodi Enkhuizen informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Enkhuizen

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Enkhuizen in je mailbox.

Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief