Haarlem schenkt bibliotheek Willem van Oranje in brieven

Algemeen
Burgemeester Jos Wienen overhandigt het boek aan directeur Roxane van Acker.
Burgemeester Jos Wienen overhandigt het boek aan directeur Roxane van Acker. (Foto: Gemeente Haarlem)

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen overhandigde donderdag 1 september in een wat luidruchtige bibliotheek een bijzonder boek aan directeur Roxane van Acker.

Het centrumfiliaal van de bieb wordt vernieuwd en verduurzaamd, maar lezen en uitlenen gaat gewoon door. Fijn, want met het boek Willem van Oranje in brieven is bibliotheek Zuid-Kennemerland een mooi exemplaar rijker.

Het is 450 jaar geleden dat de watergeuzen Den Briel innamen. Dat jaar, 1572, is een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis, en staat voor de geboorte van Nederland. Elke Nederlandse stad speelde in deze strijd zijn eigen rol. Sommige steden kozen voor de heersende landsheer, de Spaanse koning Filips II, anderen sloten zich aan bij de opstand onder leiding van Willem van Oranje.

Wat dacht Willem van Oranje in 1572 toen de Watergeuzen bij toeval Den Briel innamen? Hoe probeerde hij Nederlanders voor zich te winnen en welke misstanden stelde hij aan de kaak? De weg naar vrijheid en verdraagzaamheid bleek weerbarstiger dan de prins had gehoopt. Onverdraagzaamheid heerste bij velen uit zowel de protestantse als katholieke gemeenschap.
Willem van Oranje was een brievenschrijver. Veertig brieven over die strijd zijn gebundeld in het boek Willem van Oranje in brieven. Brieven waarin Van Oranje pleit voor vrijheid en verdraagzaamheid.

Samenwerkingsverband 1572-gemeenten

Tussen 1572 en 2022 liggen 450 jaar. De waarden die toen werden bevochten, spelen ook nu nog een belangrijke rol in onze samenleving: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, verscheidenheid. Ruim 40 gemeenten verenigden zich in het samenwerkingsverband 1572 om stil te staan bij de geboorte van Nederland en deze te herdenken. 

Symposium Verdraagzaamheid

Dat herdenken gebeurt op verschillende manieren. In Haarlem wordt bijvoorbeeld op vrijdag 9 september een symposium georganiseerd over Verdraagzaamheid in tijden van polarisatie. Aanmelden daarvoor kan via Gratis symposium over verdraagzaamheid in deze tijd | Gemeente Haarlem.

Maar ook de samenstelling en uitgifte van het boek Willem van Oranje in brieven maakt onderdeel uit van het herdenkingsjaar van de geboorte van Nederland. 

Het boek kwam onder redactie van Marianne Eekhout, Ineke Huysman, Henk van Nierop, Judith Pollmann en Johan Visser tot stand. Het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten schenkt een exemplaar aan de bibliotheken van alle gemeenten binnen het samenwerkingsverband. Bibliotheek Zuid-Kennemerland neemt het boek op in de collectie zodat liefhebbers het kunnen lenen en lezen.

Bron: Gemeente Haarlem