De Vlaamseweg in Haarlem krijgt weer bomen; Haarlemse Bomenwachters zijn blij

Algemeen
De bomen worden geplaatst aan de Vlaamseweg.
De bomen worden geplaatst aan de Vlaamseweg. (Foto: aangeleverd)

HAARLEM - De Vlaamse weg krijgt weer bomen. De oude waren van binnen zo slecht dat er al een paar waren afgebroken. Nu met de heraanleg van de weg zijn alle slechte bomen verwijderd. Alleen een paar jonge bomen zijn blijven staan. 

“Het zijn geen lindebomen waar de wijkraad eerder om heeft gevraagd. Ook geen vroege en late pruimen en kersen, een walnoot en een tamme kastanje waar de Haarlemse Bomenwachters om hebben gevraagd,” vertelt Hilde Prins van de Haarlemse Bomenwachters.

Een bomenplantbedrijf uit Westfriesland plant de bomen in de volle grond waar een bodem verbeterend middel aan toe is gevoegd. Het middel is rijk aan organische stoffen die er voor zorgen dat de bomen de voedingsstoffen beter opnemen uit de bodem. Daarnaast zorgt het middel dat water beter en langer in de bodem wordt vastgehouden.

Het wordt een laan met een dubbele rij bomen. Bomen die als ze volwassen zijn, verschillend van lengte worden. Sommige bomen gaan weer snel groeien zoals de populieren, anderen doen er langer over om volwassen te worden zoals de beuk of de eik.

Door de diversiteit aan bomen zijn ze beter bestand tegen bepaalde boomziekten. In totaal staan er straks 48 bomen. Op één plek staan geen hoge bomen. Dat is in de zichtlijn vanuit Elswout naar de Oude Bavokerk

Kleine dieren zoals insecten, vogels en vleermuizen gaan de rij bomen als ecologische verbinding tussen de duinen en de stad gebruiken. Het zijn hoofdzakelijk inlandse soorten zodat ook voedsel aanwezig is voor de Nederlandse insecten. Het zal ook kleurijker worden dan voorheen want er zitten ook bloeiende bomen tussen zoals meidoorn, sierappel en sierpeer.

De verharding van de weg is ook vernieuwd. Langs de weg liggen zogeheten wadi’s, greppels waar het hemelwater weer in de grond zakt en niet hoeft te worden afgevoerd naar het riool. De bermen worden weinig gemaaid met als doel dat er een bloeiende berm ontstaat.

“Al met al een stukje Haarlem dat weer een mooie leefomgeving is geworden voor mens en dier,’’ aldus Prins.