Tweede Leefstraat in Heiliglanden Haarlem

Algemeen
Elizabeth en Otto wonen beiden in een hofje. Alleen wisten ze het niet van elkaar. Ze raken in gesprek tijdens de jaarvergadering van de wijkraad Heiliglanden/De Kamp.
Elizabeth en Otto wonen beiden in een hofje. Alleen wisten ze het niet van elkaar. Ze raken in gesprek tijdens de jaarvergadering van de wijkraad Heiliglanden/De Kamp. (Foto: Willem Brand)

HAARLEM - Zondag 29 januari vond aan het eind van de middag in Verwey Museum Haarlem de jaarvergadering plaats van wijkraad Heiliglanden/De Kamp. Erna werd er geproost op een mooi 2023.

Secretaris en waarnemend voorzitter Bart Schanssema hield een helder betoog over de activiteiten en besognes van het afgelopen jaar

Leefstraat

Tijdens de rondvraag ontstond er discussie over de Leefstraat. Een week lang was het Groot Heiligland min of meer afgesloten geweest voor verkeer en parkeer. Dat was een succes gebleken, er werd op straat gespeeld, bewoners zaten buiten gezellig aan de thee en na een middagje Opzoomeren ook aan de borrel. Autoluw, vatte Bart samen, is ook een speerpunt van de gemeente. Bij een wijkbewoonster was dat niet in goede aarde gevallen en zij zei niet de enige te zijn geweest. Waar moest zij nu haar auto parkeren, er was immers minder plek. Schanssema: “Dit is een bekende zorg, die we herkennen in de reacties op de Leefstraat. Er staat een tweede Leefstraat in de steigers, die men graag organiseert met de bewoners.”

Egelantier

Er was ook aandacht voor de ontwikkeling van de Egelantier. Het ontwerp is aangepast op advies van o.a. wijkbewoners. De start van de verbouwing staat gepland voor augustus van dit jaar. Penningmeester Petra Misset wees de aanwezigen erop dat iedereen die een activiteit wil organiseren die leidt tot ontmoeting in de wijk een beroep kan doen op het leefbaarheidsbudget. Je moet dat wel een begroting indienen en het maximum per aanvraag is € 3000. Een bewoonster vroeg een applausje voor de redactie van de wijkkrant. Schanssema: “De Kampheilige is het cement van de wijk!”