Horeca kan straks altijd open blijven; raad unaniem voor pilot vrije openingstijden

Algemeen
Cafe's kunnen straks 24 uur per dag open blijven.
Cafe's kunnen straks 24 uur per dag open blijven. (Foto: aangeleverd)

HAARLEM - De Haarlemse café,- of nachtclubbezoeker kan het hart ophalen. De voltallige gemeenteraad heeft donderdagavond voor een pilot gestemd waarvoor het mogelijk wordt voor ondernemers om zelf te bepalen wanneer de kroeg of de nachtclub dicht gaat. 

Eerste aanmeldingen voor 24s openingstijden al binnen

De pilot gaat anderhalf jaar duren, daarna zal de gemeenteraad het effect van de proef op de horecasector en de overlast voor omwonenden evalueren. Volgens Meryem Çimen (D66) die het debat donderdagavond opende zijn de eerste aanmeldingen om aan de pilot mee te doen al naar de gemeente opgestuurd.

De pilot heeft een lang voortraject gehad. Er werd in 2020 al door de gemeenteraad gesproken over eventuele proeven met verruimde openingstijden voor de horeca. Door de uitbraak van de coronapandemie duurde dat echter langer dan gepland.

Vertroebeling

Toch bleef er nog enige discussie over de details. Zo dienden Jouw Haarlem en de SP gezamenlijk een amendement in om ook de openingstijden voor de droge horeca, met name snackbars en coffeeshops, ook vrij te geven. Moussa Aynan (Jouw Haarlem) denkt dat overlast voor omwonenden anders zal blijven in het geval dat iedereen vlak voor het sluiten van de snackbars alsnog even iets te eten gaat halen. Maar andere fracties zijn bang dat de onderzoeksresultaten voor de cafés en clubs zouden worden vertroebeld als ook meteen de snackbars en coffeeshops onbeperkt open mogen blijven.

Niet voor terrassen

Ook over de kosten die moeten worden doorberekend om aan de pilot mee te doen was niet iedereen het eens. Het CDA wilde de pilot kostendekkend maken, en de kosten die de gemeente maakt daarom geheel in de leges voor de vergunningen doorberekenen. BVNL vroeg daarentegen juist om helemaal geen kosten aan de verruimde vergunning te verbinden voor ondernemers. De proef met verruimde openingstijden geldt niet voor terrassen. In de zomer zal iedereen toch omstreeks 1 uur ‘s nachts gewoon naar binnen moeten verhuizen, of toch naar huis moeten gaan.