Haarlem tekent Woondeal MRA

Algemeen
Diverse gemeentes tekenden de woondeal MRA met minister Hugo de Jonge in Purmerend.
Diverse gemeentes tekenden de woondeal MRA met minister Hugo de Jonge in Purmerend. (Foto: aangeleverd)

HAARLEM - Gemeente Haarlem tekent de Woondeal MRA mee voor versnelling van de woningbouw en het realiseren van meer betaalbare woningen.

Het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaronder Haarlem, hebben afspraken gemaakt om snel meer woningen te kunnen bouwen in de MRA. Tot en met 2030 moeten er ruim 170.000 woningen bij komen, waarvan twee derde in het betaalbare segment. Daarmee gaat het om ruim 114.000 betaalbare woningen. De betrokken partijen hebben hiervoor in Purmerend de Woondeal MRA ondertekend. Namens het Rijk is een handtekening gezet door minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge. Namens de gemeente Haarlem tekende Floor Roduner, wethouder Wonen en Ruimtelijke ordening.  

Alle gemeenten leveren hun bijdrage 

Met de Woondeal MRA zetten alle partijen zich in voor twee derde betaalbaar in de nieuwbouw (sociale huur tot €808, middenhuur tot €1.000 per maand en koop tot €355.000, prijspeil 2022) en het streven toe te groeien naar minimaal 30% sociaal in de bestaande voorraad. Per gemeente zijn richtinggevende woningbouwopgaven 2022-2030 opgenomen, die in 2023 worden uitgewerkt op deelregionaal en gemeentelijk niveau. Haarlem zet actief in op versnelling van binnenstedelijke ontwikkelzones met uitvoering van 10.000 woningen tot en met 2030, onder andere met steun van Woningbouwimpuls-gelden. 

Meer dan alleen woningen 

Wethouder Floor Roduner: “Uit de eerdere Woondeal (2019) heeft Haarlem zes keer een forse bijdrage ontvangen voor woningontwikkelingsprogramma’s, namelijk Oostpoort, Zuidwest, Haarlem Nieuw Zuid (mobiliteitshub), het stationsgebied, de Europaweg en Zijlweg-West. Haarlem zal een beroep blijven doen op financiële ondersteuning uit Rijksprogramma’s. De inzet daarvan is breder dan alleen betaalbare woningen bouwen. Het gaat om het realiseren van wijken en buurten met goede (maatschappelijke) voorzieningen en voldoende werkgelegenheid in een leefbare en gezonde omgeving.”

Locaties en regionale versnellingstafels 

In de Woondeal is een lijst opgenomen met grote woningbouwlocaties, waar een groot deel van de afgesproken woningen een plek zal krijgen. Via (deel)regionale ‘versnellingstafels’ worden samen met betrokken partijen de voortgang en knelpunten besproken en naar oplossingen gezocht.  

In de Metropoolregio Amsterdam moeten er tot en met 2030 ruim 170.000 woningen bij komen.