Column

Wat zegt een naam?

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Alex van Kooten)

Wat zegt een naam? Nou, een heleboel. Er zijn mensen die niet blij zijn met hun voornaam en die veranderen. Ook een achternaam kan pijnlijk zijn, maar ja, die veranderen doe je niet zomaar. Instellingen veranderen sneller van naam. Dat kan na een fusie met een andere instelling. Daarover later meer. 

In Haarlem veranderde onlangs de Toneelschuur en de Filmschuur in de Schuur. Zo heette de Toneelschuur in de volksmond al toen het in de Smedestraat zat. Persoonlijk vond ik die dubbele schuur heel aardig gevonden. Je mag al blij zijn dat het niet Shack of Barn is geworden. Want alles moet ook verengelst. Onlangs veranderde de Philharmonie in Phil met een punt. Het eerste was te lang en niet poppy genoeg. Is het wellicht ook gekozen om jonger publiek naar de mond praten? Het moet allemaal sneller en dus korter. Wat is er mis met Philharmonie? Patronaat blijft toch ook Patronaat? 

Om ook pop te eren, moest de naam verhippen. De harmonie is weggehaald, nu is het Phil. Phil wie? Phil Collins? Phil is dus een jongensnaam en niet genderneutraal, zullen de wokies zeggen. Genderneutraal is wel ‘VanHier Haarlem’. Onder die paraplunaam zijn DOCK Haarlem, Haarlem Effect, Zorgbalans, Stichting Ontmoeting en Leger des Heils samengegaan. VanHier Haarlem helpt bij geldzaken, werk, ontmoeten, gezondheid, opvoeden en wonen. Ja, verzin dan maar ’s een goede naam. We zijn van hier en zijn er voor u. De mensen die er blij mee zijn, zijn de mensen van bureaus die naam en huisstijl mogen verzinnen. Want dat kost een duit. 

Laatste nieuws: de Haarlemse welzijnscoöperatie die vanaf 1 januari 2023 onder de naam VanHier Haarlem de opdracht Gewoon in de Wijk voor de gemeente Haarlem organiseert en uitvoert, heeft haar naam moeten veranderen. Het bedrijf Vanhier accountants had hiertegen bezwaar gemaakt. Per 1 april heet de coöperatie Buurts!

Door Willem Brand