Nieuw Cultuurplan Haarlem: meer cultuur per wijk en meer samenwerking

Cultuur
Het Teylers Museum.
Het Teylers Museum. (Foto: Teylers Museum)

Nieuw Cultuurplan Haarlem: meer cultuur per wijk en meer samenwerking

HAARLEM - Het college van B en W heeft een nieuw Cultuurplan voor Haarlem opgesteld. Het nieuwe Cultuurplan staat voor meer cultuur in de wijken, meer aandacht voor cultuurmakers en creativiteit en meer samenwerking tussen culturele partijen en andere maatschappelijke organisaties. 

Eind dit jaar ligt dit plan bij de gemeenteraad ter vaststelling, nadat het in de commissie Ontwikkeling is besproken. 

Wethouder cultuur Marie-Thérèse Meijs: “Ik ben trots op dit ambitieuze plan dat tot stand gekomen is met de inbreng van heel veel partijen in de stad. Haarlem heeft zo’n grote culturele rijkdom en die moet voor iedereen in de hele stad toegankelijk zijn. De culturele sector heeft de afgelopen periode met corona zwaar te lijden gehad en nog steeds zijn de tijden onzeker. Voor de komende periode moeten we koesteren wat we hebben en de culturele sector beschermen. Tegelijkertijd willen we samen met de sector een stapje extra doen om te zorgen dat cultuur ook verbindt in de wijken, dat kinderen worden geïnspireerd en dat cultuurmakers meer kansen krijgen.”

Ruimte voor vernieuwing

In Haarlem zijn er veel organisaties en partijen op het terrein van cultuur. Een aantal van hen ontvangt structurele, meerjarige subsidie. Zij vormen de zogenoemde culturele basisinfrastructuur. In het nieuwe Cultuurplan staan deze instellingen voor het eerst expliciet benoemd. 

Meijs: “Dit Cultuurplan laat zien dat er nog veel meer waardevolle initiatieven zijn. Zij spelen in op de behoeften van nieuw publiek. Om meer ruimte te maken voor vernieuwing en creativiteit, komt er een nieuwe subsidievorm bij. Met deze nieuwe programmasubsidies kunnen we meer organisaties en cultuurmakers ondersteunen.”

Samenwerking met maatschappelijke organisaties

In de afgelopen jaren zijn in Haarlem succesvolle projecten uitgevoerd waarin kwetsbare inwoners bereikt werden via kunst en cultuur. Meijs: “Kunst en cultuur beleven kan zo ontzettend veel betekenen voor het welzijn van mensen. Op dat vlak hebben we eerder gezien wat de meerwaarde is van samenwerking tussen organisaties op het gebied van zorg, welzijn en cultuur. Die samenwerking willen we de komende jaren nog meer verdiepen.” 

De commissie Ontwikkeling bespreekt het Cultuurplan op 2 december. De gemeenteraad krijgt het plan in de vergadering van 23 december ter vaststelling op de agenda. Het Cultuurplan 2022-2028 is te lezen op www.haarlem.nl/cultuurplan.