Snelle duidelijkheid over parkeerbeleid kost gemeente half miljoen extra

Nieuws
30 november wordt duidelijk wanneer Haarlemmers kunnen stemmen voor het referendum
30 november wordt duidelijk wanneer Haarlemmers kunnen stemmen voor het referendum (Foto: Ad Timmers)

HAARLEM - De commissie bestuur van de Haarlemse gemeenteraad heeft donderdagavond fel gedebatteerd over de organisatie van een raadgevend referendum over nieuw parkeerbeleid. De discussie spitste zich ditmaal toe op de datum voor het referendum. Hierdoor kwamen opnieuw de fracties van de coalitie- en oppositiepartijen grotendeels tegenover elkaar te staan.

De gemeente heeft twee mogelijke data gekozen voor het referendum. Haarlemmers zouden op 6 maart al kunnen gaan stemmen over de plannen, maar dan moet de gemeente Haarlem zelf alle voorzieningen gaan regelen. Een andere optie zou zijn om drie maanden extra te wachten, en het referendum te combineren met de Europese verkiezingen. Een referendum in de lente zou de gemeente 650.000 euro kosten, terwijl een gecombineerde verkiezing al voor 150.000 euro zou kunnen worden gerealiseerd.

Haast maken

Voor veel oppositiepartijen, waaronder de SP, Jouw Haarlem, VVD, OPHaarlem en de Christenunie is het antwoord duidelijk; een gecombineerde gang naar de stembus zorgt voor een hogere opkomst en lagere kosten. Maar de coalitiefracties willen haast maken, en met een referendum in het voorjaar al houden. Dat leverde hen beschuldigingen op vanuit de oppositiefracties, die stellen dat de bedoeling eigenlijk is om de opkomst voor het referendum te dempen. Voor een geldig referendum is minstens een opkomst van 30 procent nodig.

Daarnaast waren er nog een aantal procedurele vragen die de raad bezighielden. Zo wilde Frank Visser (Christenunie) helder krijgen of het voor de raad nog mogelijk wordt om amendementen over het beleid in te dienen nadat erover gestemd is. Maar tijdens de behandeling van de parkeerplannen in maart zijn er ook al amendementen en moties aangenomen. Desondanks willen verschillende partijen daar na het referendum ook nog de kans toe krijgen.

De gemeenteraad stemt op 30 november over het voorstel van de referendumcommissie. Dan zal ook de definitieve datum waarop Haarlemmers naar de stembus moeten, duidelijk worden.