20 miljoen euro van het Rijk voor leefbaarheid in de regio

Nieuws
Het Rijk heeft 20 miljoen beschikbaar gesteld om in de regio de gezondheid van mensen en de sociale cohesie te verbeteren
Het Rijk heeft 20 miljoen beschikbaar gesteld om in de regio de gezondheid van mensen en de sociale cohesie te verbeteren (Foto: Gemeente Haarlem)

HAARLEM - Het Rijk heeft 20 miljoen beschikbaar gesteld om in de regio de gezondheid van mensen en de sociale cohesie te verbeteren. Dat moet gebeuren door meer ruimte te geven aan vergroening, recreatie en ontspanning en ontmoeting en meer aandacht voor gezonder eten. Dit bedrag komt bovenop de 49 miljoen die de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Zandvoort in de deal toezeggen. Tot de zomer wordt de regiodeal verder uitgewerkt en vertaald in concrete projecten. Deze projecten zullen vervolgens de komende jaren worden uitgevoerd. 

Wethouder Robbert Berkhout: “Dit is goed nieuws voor onze leefomgeving. Als gemeenten in de regio MRA-West hebben we onze krachten gebundeld met belangrijke partners als GGD Kennemerland, woningcorporatie Ymere, recreatiepark Spaarnwoude, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, PWN en waterbeheerder Rijnland. En dit heeft gewerkt. We kunnen het geld nu samen gebruiken voor plannen die het leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in onze regio verbeteren.” 

Meer groen

De aanpak die wordt ondersteund door het Rijk is specifiek gericht op de bewoners van de meest kwetsbare wijken en richt zich op het realiseren van meer groen in kwetsbare wijken, betere bereikbaarheid van het buitengebied en het beter mogelijk maken van ontmoeten en bewegen. Meer groen in de wijken, een versterkt wandel- en fietsnetwerk naar het buitengebied en klimaatadaptieve inrichting staan op de agenda. Daarnaast is het de bedoeling om de productie van gezond voedsel in wijk-, moes- en schooltuinen te stimuleren. 

Het versterken van de sociale cohesie in de wijken en het vergroten van bewustwording over gezondheid en groen is ook een belangrijk onderdeel van de regiodeal. Dit wordt bereikt door het uitvoeren van vergroeningsprojecten, de aanleg van geveltuintjes en gezamenlijk groenonderhoud. Tenslotte is het toepassen van nieuwe manieren van financiering voor een duurzamere toekomst in de plannen opgenomen. 

386 miljoen euro

Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. Het kabinet stelt ruim 386 miljoen euro beschikbaar aan 22 regio’s voor de uitvoering van plannen die leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren. Ook in deze vijfde ronde van de zogenoemde regiodeals stond de vraag centraal of de aanpak de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de betreffende regio vooruit helpt. Rijk en regio bouwen zo samen aan bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin