Het parkeerreferendum: voorstanders, tegenstanders en een neutraal geluid van inwoners

Nieuws
De invoering van betaald parkeren is een van de heetste hangijzers van de lokale politiek
De invoering van betaald parkeren is een van de heetste hangijzers van de lokale politiek (Foto: Gemeente Haarlem)

HAARLEM - Op 6 maart mogen alle Haarlemmers van zestien jaar en ouder hun mening geven over het plan om in elf wijken betaald parkeren in te voeren. Het is met recht een van de heetste hangijzers in de lokale politiek van de afgelopen jaren. Het traject kent een lange voorgeschiedenis, met veel gesteggel heen en weer in de gemeenteraad. Maar nu is het woord aan de burgers. Het Haarlems Nieuwsblad spreekt met een voorstander, een tegenstander en een neutrale partij. 

Door Sjoerd Rispens

Maar eerst nog even het plan. Het college wil met de invoering van betaald parkeren het aantal auto’s in de stad terugdringen. Het gaat op voor elf wijken, daar waar de parkeerdruk momenteel hoger is dan 85 procent. Als het plan wordt doorgevoerd kunnen inwoners straks voor maximaal twee auto’s een vergunning krijgen. 

Neutraal

Hoe kijken Haarlemmers tegen het referendum aan? We beginnen met Henk de Bruijn, die neutraal is. De Bruijn is ondernemer en heeft zich altijd voor Haarlemse zaken ingezet. Zijn boodschap aan de inwoners van Haarlem is vooral: ga stemmen. Met deze boodschap voert hij ook campagne. ,,We leven in een democratisch land, we mogen onze mening geven door te stemmen’’, verduidelijkt hij. ,,Dat is een heel groot goed. Dus ik roep iedereen op: laat je stem horen, zodat we de benodigde grens van dertig procent opkomst halen. Als dat niet lukt gebeurt er helemaal niks. Of je nou voor of tegen bent, doe op 6 maart je democratische plicht.’’

Om hem heen merkt De Bruijn wel wat bezorgdheid. ,,Bijvoorbeeld bij mensen die werken op scholen en in winkelcentra. Als betaald parkeren wordt ingevoerd in de elf wijken, wordt het wel lastig voor die mensen. Ik merk bij hen wel een angst dat ze hun auto daar straks niet meer kwijt kunnen. En hoe kom je dan naar je werk als je van je auto afhankelijk bent?’’

Hoe kom je naar je werk als je van de auto afhankelijk bent?

Tegenstander

Haarlemmer Wim Kleist is een van de aanjagers van het referendum. Hij is tegen de invoering van betaald parkeren, maar wel met een belangrijke kanttekening. ,,Laat het duidelijk zijn dat ik vooral tegen de manier ben waarop het college dit hele proces heeft ingestoken. Voorheen werd er bij dit soort onderwerpen een onderzoek gedaan in de wijk bij de bewoners om het draagvlak te meten. Dat is nu gewoon rücksichtslos van tafel geveegd. Dat vind ik problematisch, dat klopt niet.’’

,,Het laatste wat ik kwalijk vind is dat het college een half miljoen euro aan gemeenschapsgeld over de balk gooit door het referendum al in maart te houden in plaats van in juni, bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat had niet gehoeven. Het is misschien wat gevaarlijk om dit zo te verwoorden maar ik zeg het wel: dit riekt naar onbehoorlijk bestuur van het college.’’ De referendumcommissie stelde na onderzoek twee data voor om het referendum te houden. 6 maart of 6 juni. Tijdens die laatste datum zijn ook de verkiezingen voor het Europees parlement, wat in kosten zou schelen. De oppositie sprak ook haar voorkeur uit voor 6 juni, maar ging uiteindelijk akkoord met de andere datum. 

Kleist is gematigd optimistisch over de vraag of de grens van dertig procent opkomst gehaald gaat worden. ,,Maar het zou me zeker niet verbazen als ze de uitkomst van het referendum naast zich neer gaan leggen. Dat zou in mijn ogen niet verstandig zijn. Maar met de gang van zaken tot nu toe denk ik dat het college wel gaat proberen om het betaald parkeren erdoor te drukken.’’

De Haarlemmer vindt het lastig om een uitspraak te doen over de uitslag van het referendum. Dat de grens van dertig procent gehaald wordt, vindt hij belangrijker. ,,Dat is dan een duidelijk signaal aan het college dat dit alle Haarlemmers aan gaat en dat hun stem heel belangrijk is. Als heel Haarlem roept: wij willen betaald parkeren, dan leg ik mij daar bij neer. Maar nu wordt het ons opgelegd. En als het college het bij een duidelijke nee toch in gaat voeren, zal ik mij zeker blijven verzetten.’’

Voorstander

Karel van Broekhoven is onder meer voorzitter van Milieudefensie Haarlem en voorstander van betaald parkeren. ,,Ik ben voorstander om twee redenen’’, zegt hij. ,,Ten eerste, het milieuaspect. Betaald parkeren heeft effect op het klimaat. Alles wat tegen minder uitstoot is juichen wij toe. Ten tweede: de openbare ruimte is vol. Je kan bijvoorbeeld nauwelijks nog ergens lopen met een kinderwagen. Ik ben zeker overtuigd dat betaald parkeren hier tegen gaat helpen. Het zal zeker helpen om de tweede en derde auto weg te doen. Veel mensen in mijn straat hebben tweede auto. In mijn wijk komt ook betaald parkeren en ik hoor hier best wat mensen die voorstander zijn.’’

De voorzitter van Milieudefensie Haarlem gaat ook campagne voeren, maar doet dat pas in de week voor het referendum. ,,Mensen hebben een kort geheugen’’, zegt Van Broekhoven met een lach. ,,Ik weet ook niet of de opkomst van 30 procent gehaald wordt. Veel mensen interesseert het niet en ik merk weinig stemmotivatie om mij heen. Jongeren van zestien mogen ook stemmen, maar die lijken er niet echt mee bezig te zijn.’’ Volgens Van Broekhoven kan het college het zich niet permitteren om bij een tegenstem de uitslag naast zich neer te leggen en hij adviseert ze stellig om naar de inwoners te luisteren.

Mocht het betaald parkeren niet worden ingevoerd, dan legt Van Broekhoven zich daar bij neer. ,,Mensen zijn gesteld op hun parkeerplek. Ik snap dat niet, want ik heb geen auto. Maar je kunt beter vechten voor dingen die minder controversieel zijn. Er zijn nog zoveel andere dingen waarmee je klimaatbeleid kan verbeteren.’’

Ook Van Broekhoven kan zich net als Kleist niet vinden in de manier waarop de college zich heeft opgesteld in deze zaak. ,,Het had anders in de markt gezet moeten worden’’, vindt de voorzitter van Milieudefensie. ,,Ik vind dat het college beter eerst duidelijk campagne had moeten voeren om mensen voor zich te winnen. En als Haarlemmers het niet willen, moet je het niet door gaan drukken.’’ Vooraf een onderzoek, zoals Kleist voorstelt, vindt Van Broekhoven echter geen goed idee. ,,Dan kan je de uitslag vooraf wel uittekenen.’’

Stemmen

Op 6 maart zijn er 75 stembureaus geopend in Haarlem en Spaarndam. U kunt stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur. Om te kunnen stemmen, hebt u uw stempas en een identiteitsbewijs nodig. Dat kan een EU-paspoort, een EU-identiteitskaart, een EU-rijbewijs of een verblijfsdocument zijn. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de stemming. Een overzicht van de stemlokalen is te vinden op de site van de gemeente. 

Op 5 maart is er een bijeenkomst in het Reinaldahuis, waarbij informatie wordt gegeven en de drie sprekers uit dit artikel ook bij aanwezig zullen zijn.