Aandacht voor dyslexie op het Vellesan College

Partnerbijdrage
Anita Sleutjes, zorgcoördinator op het Vellesan College
Anita Sleutjes, zorgcoördinator op het Vellesan College (Foto: Vellesan College)

REGIO - Op het Vellesan College is er veel aandacht voor leerlingen met dyslexie en tegenwoordig ook voor dyscalculie. De school heeft een eigen remedial teacher om deze leerlingen te helpen met dergelijke problemen om te gaan. Voor leerlingen die met hun motivatie of weerbaarheid aan de slag willen is er het BOOST! programma.

“Op het Vellesan College kennen we al vele jaren een dyslexie- en een dyscalculie-protocol”, vertelt Anita Sleutjes, zorgcoördinator op het Vellesan College. “Die protocollen beschrijven hoe we omgaan met dyslexie en dyscalculie. Vaak zijn deze problemen in het basisonderwijs al vastgesteld, maar niet altijd. Daarom doen we in alle brugklassen aan het begin van het schooljaar een dyslexiescreening. Daardoor krijgen we een beeld van het lees- en spellingniveau van onze brugklasleerlingen. De resultaten van deze signaleringstoets worden geanalyseerd door onze remedial teacher. Bij vermoeden van dyscalculie, kan er een rekenonderzoek gedaan worden.”

Remedial teaching

“Het Vellesan College heeft een eigen remedial teacher die hier op school de leerlingen met dyslexie of dyscalculie vaardigheden leert om daarmee om te gaan. Remedial teaching is geen bijles maar richt zich op de manier waarop de leerlingen leren. Voor dyslexie werken we ook met dyslexiecoaches.”

“Voor kinderen die op sociaal/emotioneel vlak ondersteuning kunnen gebruiken, hebben we het Vellesan BOOST! programma. Dat zijn acht voor het Vellesan op maat gemaakte trainingen die hier op school gegeven worden door de organisatie OOK. Bij BOOST! is er aandacht voor zaken als omgaan met spanning en stress, afleiding tijdens leren voorkomen, omgaan met negatieve gevoelens of opkomen voor jezelf.”