Raad voert felle discussie over invoering van nieuw parkeerbeleid

Politiek
Het plan zorgt ervoor dat er in elf wijken betaald parkeren wordt ingevoerd.
Het plan zorgt ervoor dat er in elf wijken betaald parkeren wordt ingevoerd. (Foto: Bouwe Brouwer)

HAARLEM -  ”We hebben veel te lang de openbare ruimte gratis weggegeven aan mensen die er parkeren,” zei Gertjan Hulster (Actiepartij) donderdag tijdens de vergadering van de Commissie Beheer over het omstreden nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Haarlem. Hij vervolgde: “De Haarlemmers zonder auto betalen daar nu voor, en hebben last van het ruimtebeslag. We hebben in Haarlem volgens de nota 70.000 auto’s, terwijl we 60.000 parkeerplaatsen hebben. Het past gewoon niet.’’ Het plan moet ervoor zorgen dat er betaald parkeren wordt ingevoerd in elf wijken, en een vergunningenplafond wordt ingesteld. Daardoor kunnen Haarlemmers niet meer een derde of vierde auto bij hun huis kwijt.

Door Joost Verhagen

Tegenstanders uit de oppositiefracties verwijten het college dat er op ondemocratische wijze een plan wordt doorgedrukt. “Er is een recordaantal van 1200 reacties binnengekomen, waarvan 85 procent niets in de plannen ziet. En het college komt niet verder dan een karige 15 procent korting op de eerste auto. We moeten dit niet van bovenaf opleggen zonder draagvlak,’’ zei Moussa Aynan (Jouw Haarlem). Hij verweet de PvdA kiezersbedrog te hebben begaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Toen heeft de partij aangegeven alleen betaald parkeren in te willen voeren als de wijk daarom vraagt. “Ongelukkig’’ vond Renee Roodhuizen ook, maar ze wees erop dat de PvdA op deze wijze andere verkiezingsbeloften waarmaakt, zoals meer ruimte voor groen en kinderspeelplaatsen. Ze kreeg daarin bijval van wethouder Bas van Leeuwen. Hij beloofte ook maatwerk te zullen leveren voor bijvoorbeeld sportclubs en scholen. “Er ligt hier een voorstel om de stad leefbaarder en toegankelijker te maken. En daarin moeten we inderdaad belangen afwegen,’’ vatte Van Leeuwen het plan samen.

Maar niet alle oppositiefracties zijn tegen. De PvdD wees op het positieve effect voor het klimaat als er minder auto’s in de stad komen. “We zitten hier ook voor de generaties na ons,’’ onderbouwde de partij haar standpunt. De Christenunie wil op een aantal punten een aanpassing in het plan zien, waaronder een overgangsregeling voor huishoudens met een derde auto. Ook wil Frank Visser een alternatief plan omtrent de bezoekersregeling, en een mogelijkheid om een vergunning te delen.

De gemeenteraad vergadert 30 maart over het parkeerplan. Verschillende Haarlemmers zijn momenteel bezig met het organiseren van een referendum over het parkeerplan. De coalitiefracties hebben daar tijdens de commissievergadering nog niet op willen reageren.