Noodoproep aan gemeenten met Bevrijdingsfestivals, ‘festivals staan op omvallen’

Uitgaan
Bevrijdingspop in Haarlem.
Bevrijdingspop in Haarlem. (Foto: Rowin van Diest)

DEN HAAG/HAARLEM (ANP) - Roermond roept gemeenten waarin bevrijdingsfestivals worden gehouden - waaronder Den Haag en Haarlem - op gezamenlijk een brief naar Mark Rutte te sturen. Daarin wordt de premier gevraagd een motie van de Tweede Kamer uit te voeren waarin wordt verzocht een garantiefonds van 1 miljoen euro in te stellen voor de noodlijdende festivals. De gemeente Den Haag heeft inmiddels laten weten de brief te ondersteunen.

Eerder dit jaar trokken de festivals al aan de bel bij de minister-president. De meeste van de veertien gratis bevrijdingsfestivals raakten sinds de coronapandemie in financiële problemen. Ook hadden enkele festivals door het slechte weer dit jaar verlies gedraaid. Gemeenten en provincies financieren de festivals deels, maar de steun van de overheid is belangrijk om de toekomst van de festivals te waarborgen, aldus de stichtingen die zeggen op “omvallen” te staan.

De Tweede Kamer nam in oktober een breed gedragen motie aan waarin de regering wordt opgeroepen nog voor het eind van het jaar het garantiefonds in te stellen. Festivals kunnen zich hiermee verzekeren tegen slecht weer, in ruil voor een solidariteitsbijdrage. Ook wordt verzocht om met alle betrokken departementen een visie te ontwikkelen over hoe ook voor toekomstige generaties de organisatie van de bevrijdingsfestivals gewaarborgd kan worden.

In de voorgestelde brief van Roermond wordt gewezen op de precaire situatie waarin de festivals verkeren. “Veel stichtingen zitten in financiële nood en het is maar de vraag of de stichtingen volgend jaar weer een gratis toegankelijk Bevrijdingsfestival willen en kunnen organiseren.” Zo zijn reserves uitgeput en de kosten flink gestegen. “Zij zien zich voor een onmogelijke opgave gesteld om het festival, ondanks de steun van gemeenten en provincies, met een positief financieel resultaat af te sluiten.”

Het uitvoeren van de motie moet zo snel mogelijk gebeuren “zodat de bevrijdingsfestivals in iedere provincie behouden blijven, ook voor toekomstige generaties”, staat in het schrijven. Of andere gemeenten dan Den Haag zich achter het initiatief van Roermond hebben geschaard is onbekend.

Bron: ANP/Rodi.nl