GGD Kennemerland: aandacht voor gezondheid jongvolwassenen is noodzakelijk

Zorg
De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk.
De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. (Foto: Inzmam Khan)

HAARLEM - De mentale gezondheid van jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in GGD-regio Kennemerland staat onder druk. Het aantal jongvolwassenen met serieuze suïcidale gedachten is schrikbarend hoog (31%). Ook heeft ongeveer de helft van de jongvolwassenen vaak stress en psychische klachten. Dit en meer blijkt uit de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Bijna 3.250 jongvolwassenen in GGD-regio Kennemerland hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, leefstijl en welzijn. 

In de sociale omgeving laten jongvolwassenen ook ongunstige cijfers zien. De meerderheid van de jongvolwassenen in GGD-regio Kennemerland voelt zich eenzaam (62%), waarvan 26% sterk eenzaam. Volgens de GGD speelt de coronaperiode met bijbehorende maatregelen hierbij mogelijk een rol. Eenzaamheid komt het meeste voor bij praktisch opgeleide jongvolwassenen (voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo of mbo-niveau 1), vrouwen en alleenwonenden. GGD Kennemerland maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van de jongvolwassenen. De resultaten van dit onderzoek laat volgens haar zien dat aandacht voor de mentale gezondheid van jongvolwassenen én actie noodzakelijk zijn.

Gezonde leefstijl 

Ongezond gedrag, zoals te weinig bewegen, ongezonde voeding, roken en het gebruik van alcohol en drugs, is verantwoordelijk voor 20% van de ziektelast. 24% van de jongvolwassenen in GGD-regio Kennemerland heeft overgewicht: 18% matig en 6% ernstig. Slechts een kwart komt dagelijks aan minimaal een half uur beweging toe.

Het genotmiddelengebruik (alcohol, roken, drugs) in GGD-regio Kennemerland is hoog. 77% van de jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar drinkt alcohol en 20% is zware drinker. 14% rookt dagelijks tabak en 20% heeft in de afgelopen vier weken wiet of hasj gebruikt. Ondanks dat alcohol, tabak en cannabis verboden is voor personen onder de 18 jaar, wordt dit in GGD-regio Kennemerland toch veel gebruikt door de 16-17 jarigen.

Bert van de Velden, Directeur Publieke Gezondheid Kennemerland: “Om gezondheidswinst te behalen is het belangrijk om mensen al op jonge leeftijd te verleiden tot gezond gedrag. Dit begint thuis bij de ouders en later door met andere betrokkenen rond het kind goed samen te werken. Dat kan onder andere leiden tot gezonde school- en sportkantines en het stimuleren van de NIX18 campagne. Als GGD Kennemerland staan we klaar om ouders in hun opvoedtaak te ondersteunen en onze samenwerkingspartners van advies te dienen.” 

Ook zijn een aantal gemeenten al aan de slag gegaan met OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving). Dit is een werkwijze om jongeren gelukkiger en gezonder op te laten groeien en te voorkomen dat ze gaan drinken, roken of drugs gebruiken. GGD Kennemerland stimuleert gemeenten om deel te nemen aan dit soort trajecten die gericht zijn op preventie. 

Positieve en negatieve gevolgen coronaperiode 

De coronamaatregelen zoals lockdowns, sluiting van scholen, digitale lessen, verplicht thuiswerken en 1,5 meter afstand houden, hebben impact gehad op het dagelijks leven van jongvolwassenen. 42% van de jongvolwassenen heeft enkel negatieve gevolgen ervaren van de coronaperiode. Afwezigheid van evenementen, buitenlandvakanties en sociale contacten werden hier het vaakst als reden genoemd. 62% had door de coronaperiode ook hulp of steun nodig, met name omdat zij niet lekker in hun vel zaten. Toch had de coronaperiode voor jongvolwassenen ook een positieve invloed. Zo gaven ze aan minder geld uit te geven, hadden ze meer rust en minder reistijd door thuisonderwijs of thuiswerken.