Nieuw aanbod tienerbegeleiding regio Bloemendaal

Zorg
Erik Slot en Daphne Hegger.
Erik Slot en Daphne Hegger. (Foto: Bridge4)

BLOEMENDAAL - September 2023 start Bridge4, een all-in-one concept voor jonge tieners in regio Bloemendaal. Vier pijlers in de ontwikkeling van deze groep staan centraal: mentale- en fysieke gezondheid, sociale aansluiting en leerprestaties en dit alles onder één dak.  

Daphne Hegger en Erik Slot (oprichters) hebben beiden ruime werkervaring in het voortgezet onderwijs en jeugdhulpverlening in Haarlem. Zij constateerden een groot hiaat in hulpverlening en in de begeleiding die scholen kunnen bieden. Vol overgave hebben zij zich gestort op het ontwikkelen van dit nieuwe concept. Bij Bridge4 worden jonge tieners voorbereid om succesvol in de maatschappij gelanceerd te worden. 

All-in-one pre-zorg

De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs blijkt vooral voor de groep meer introverte tieners, al jaren erg groot te zijn, met als gevolg uitval en beroep moeten doen op jeugdhulpverlening. Tieners die starten in het voortgezet onderwijs worden geacht op alle gebieden te presteren. Uit onderzoek blijkt dat ruim een derde van de tieners stress en prestatiedruk ervaart. Hierdoor loopt een grote groep het risico om vroegtijdig in allerlei hulpverleningstrajecten terecht te komen. Bridge4 biedt als enige in de regio een all-in-one pre-zorg ondersteuningspakket. Tieners en hun ouders worden ontlast door gebruikmaking van het complete vangnet dat Bridge4 biedt; coaching op mentale happiness en fysieke gezondheid, focussen op social skills, ondersteuning bij huiswerk/leerwerk en het aanbieden van challenges.\

Inschrijven

Het aanbod van pre-zorg door Bridge4 is voor een kleine groep van maximaal twaalf tieners die onder begeleiding van professionals iedere schoolmiddag van 14:00 tot 18:15 vorm wordt gegeven. De druk op jeugdhulpverlening wordt hierdoor verminderd, jongeren worden empowered en (school)uitval wordt zoveel mogelijk voorkomen. Bridge4 is gestart met de inschrijving voor schooljaar ’23-’24. De datum van inschrijving is mede bepalend voor toewijzing. Alle informatie over dit nieuwe concept is te vinden op www.bridge4.nl. Exacte locaties wordt binnenkort bekend gemaakt op de website.