De Robert Kochlaan in de nieuwe situatie zorgt al voor verkeersproblemen.
De Robert Kochlaan in de nieuwe situatie zorgt al voor verkeersproblemen. (Foto: René Kater)

Toenemende zorgen over verkeer in Badhoevedorp

Algemeen

BADHOEVEDORP - Ruim een week geleden is de Robert Kochstraat geopend en dat levert nu al problemen op voor het verkeer. De dorpsraad Badhoevedorp hoort al verschillendegeluiden en klachten. De Robert Kochstraat was voorheen een brede asfaltweg met maximumsnelheid 50 km per uur. In de nieuwe vorm is den weg smal en geldt er een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. “Auto’s staan niet goed in de vakken geparkeerd, waardoor de bus en vrachtwagens er niet goed door kunnen. Er ontstaan opstoppingen, gevaarlijke situaties en vrachtwagens zoeken andere routes door het dorp. Bewoners van de nieuwe straat zijn enorm geschrokken en claimen dat ze verkeerd zijn voorgelicht bij de koop van huis. Het zijn allemaal dingen die wij als dorpsraad voorspeld hebben. We stelden ruim twee jaar lang vragen en deden suggesties voor betere oplossingen”, laat Bart Baltus van Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp weten.

Hij spreekt zelf deze week met bewoners en vandaag, woensdagavond, organiseert de gemeente een bijeenkomst in de straat met de verontruste bewoners. De omgevingsmanager en gebiedsmanager van de gemeente zijn daarbij aanwezig.

Werkgroep Verkeer

De verontrustende werkgroep Verkeer van de dorpsraad heeft altijd hun visie op de gebiedsontsluiting van het dorp gegeven en heeft behoefte om een update van lopende projecten en knelpunten te geven. “Dit doen we om aan te geven dat wij de signalen uit het dorp over verkeer op een rijtje hebben gezet. We zien helaas soms een patroon in de wijze waarop de gemeente omgaat met zorgen van inwoners. Wij constateren keer op keer in allerlei casuïstiek dat het bij de gemeente Haarlemmermeer ontbreekt aan een integrale visie en integrale aanpak van het verkeer in en rondom ons dorp. We willen daarom nadere informatie geven en mogelijk suggesties tot verbeteringen. We zullen dit blijven doen en roepen bewoners op om ons te helpen om de situatie te verbeteren”, schrijft Bart Baltus.

De werkgroep schrijft: “De toegang van en naar Badhoevedorp ging decennialang grotendeels via de A9 en de Robert Kochstraat. De oude Schipholweg diende met name voor openbaar vervoer en bevoorrading van Schiphol. De Sloterbrug gaf toegang tot Amsterdam. De gemeente Haarlemmermeer heeft in de loop der jaren de aansluiting van de A9 via de Zeemanlaan en Amersfoordtlaan verbonden met de Sloterbrug, door alle kruispunten in die route vloeiend aan te passen. Het doorgaande verkeer nam hierdoor toe. Dat heeft men later proberen te reguleren met de stoplichten bij de Sloterbrug. Op dit moment zijn bij de brug de gevolgen voor veiligheid en files iedere dag zichtbaar. Dat is een grote zorg voor veel bewoners.

Gebiedsontsluiting

Door de verlegging van de A9 in recente jaren wijzigt deze hele structuur. De Schipholweg is nu de beoogde drager van de gebiedsontsluiting. De oude Robert Kochstraat wordt vervangen door een nieuwe Robert Kochstraat, die wordt ingericht als woonstraat met een maximumsnelheid van 30 km per uur. De functie van toevoer en verdeelweg vervalt daardoor en moet worden overgenomen door de Schipholweg. Maar dan zijn er wel aansluitingen nodig om die verdeelfunctie waar te maken.

In het Masterplan uit 2008 was dit voorzien met vijf noord-zuidlanen. Behalve de Oleanderlaan en de Pa Verkuillaan moesten dat de volledige aansluitingen Sloterweg en Kamerlingh Onneslaan worden. Daarnaast zal in de toekomst een nieuwe Schuilhoevelaan als vijfde noord-zuidlaan aangelegd worden. De gemeente noemt dit het KAM-model.

Een knip in de Zeemanlaan zou dan volgens ons niet nodig zijn, maar kan wel als de stedenbouwkundige structuur in het centrum daar om vraagt. Deze ontwikkeling zit echter niet meer in het verkeersstructuurplan, want om voor ons onbegrijpelijke redenen hebben college en gemeenteraad in 2020 ingestemd met aanpassingen van het plan uit 2008. De Kamerlingh Onneslaan wordt niet verbonden met de Schipholweg en automobilisten mogen vanaf de snelweg niet linksaf de Sloterweg op.

Verkeersmodel

Er zijn rekensommen uitgevoerd in een verkeersmodel. Dit model heeft voor ons onbekende criteria en bovenal ontbreekt het aan de normen die de gemeente hanteert. Het is met name gericht op kwantitatieve interpretaties via tabellen, terwijl kwalitatieve aspecten niet zichtbaar worden meegewogen. Het zou in het verkeer ook moeten gaan om de kwaliteit van leven in een omgeving. Gebruikers willen die als prettig en veilig ervaren.

De dorpsraad stelt daarom al meer dan twee jaar kritische vragen aan de verantwoordelijke mensen bij de gemeente. Weten de nieuwe bewoners van de nieuwe Robert Kochstraat al wat hun te wachten staat en worden zij daarover goed geïnformeerd bij de koop van hun woning?

De functie van de Sloterbrug was direct gekoppeld aan de structuur van heel Badhoevedorp. Van oudsher vormde de brug de rechtstreekse verbinding met Amsterdam. Door de oprukkende bebouwing in zowel Amsterdam als Badhoevedorp en de ontwikkeling van het wegennet, kwam de functie van de Sloterbrug sterk onder druk te staan. De doorgaande soepele route door Badhoevedorp versterkte die druk. Dat bracht de noodzaak voor stoplichten bij de brug. De lange files van wachtende auto’s en vooral de onveilige situatie voor fietsers op de Burgemeester Amersfoortlaan en Nieuwemeerdijk is echter een aanhoudende zorg.

Problematisch

De huidige situatie bij de brug is problematisch en wordt deels veroorzaakt door de hoeveelheden weggebruikers maar zeker ook door de toegepaste oplossing. Dit leidt tot gevoelens van onveiligheid. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden.

Het bedenken van varianten voor de Sloterbrug wordt beïnvloed door de discussie over de functie van de Sloterbrug in het grotere geheel. En dus menen wij dat deze discussie eerst gevoerd moet worden. Wat betekent deze functie voor de wegen die hierop aansluiten? Wat is qua leefbaarheid het beste? Pas daarna is het zinnig om varianten te onderzoeken op hun bijdrage om tot een oplossing te komen”, vraagt de werkgroep zich af.

Volgende keer geeft de werkgroep een updaten over de verkeerssituaties op verschillende plekken in het dorp.

Afbeelding
Drystack profiteert nog steeds van winst OVNH: ‘Zelfs vanuit Australië was er interesse’ Algemeen 2 dec, 16:10
Afbeelding
De Heeren van Haerlem in The Shack Algemeen 2 dec, 14:24
Afbeelding
Derde Erfgoedvrijwilligersprijs 2022 voor Van Eesteren Museum Algemeen 2 dec, 10:56
Afbeelding
Open Dag bij het Horizon College Algemeen 1 dec, 16:16
Afbeelding
Wanneer mag je een deurwaarder inschakelen? Algemeen 1 dec, 16:00
Afbeelding
Herstel eilanden voor bedreigde diersoorten Algemeen 1 dec, 14:13
Afbeelding
Open Huis bij Broedplaats BOGOTÁ in Halfweg Algemeen 1 dec, 08:45
Afbeelding
Nu te zien bij Cinema de Vlugt Algemeen 30 nov, 08:40
Afbeelding
Zondagmiddagpodium met klassieke folkmuziek in Badhoevedorp Algemeen 29 nov, 13:51
Afbeelding
Virgil van Dijk, de rots in de branding van Oranje Oranje 29 nov, 11:00
Afbeelding
Tips voor kleine bedrijven om hun distributieprocessen te optimaliseren Algemeen 29 nov, 10:46
Afbeelding
Gay Men’s Chorus Manoeuvre bij Roze Regenboogcafé Hoofddorp Algemeen 28 nov, 15:19
Afbeelding
Oranje in Qatar: matige start kan leiden tot groot succes Oranje 28 nov, 15:00
Digitale krant

    Agenda

Het laatste nieuws uit Haarlemmermeer

Op Rodi Haarlemmermeer volg je het laatste nieuws uit Haarlemmermeer. Rodi Haarlemmermeer informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Haarlemmermeer

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Haarlemmermeer in je mailbox.