Eerste deel doorfietsroute F200, Amsterdam-Halfweg, klaar

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

HALFWEG - Het werk aan het eerste deel van de F200, het fietspad tussen Haarlem, Halfweg en Amsterdam. De langgerekte fietsroute loopt tussen Amsterdam en Haarlem, langs Haflweg. Het eerste deel dat nu klaar is, ligt tussen Amsterdam en Halfweg.  Het andere deel wordt op korte termijn aangepakt. Dan kan de fietser in één lange lijn doorfietsen van Haarlem naar Amsterdam.

Het heeft lang geduurd voordat de plannen voor het verbeteren van de F200 waren uitgevoerd. Er was te weinig geld en te weinig capaciteit. Dat zorgde bij elkaar voor veel oponthoud. Maar het afgelopen jaar keerde het tij en ging de schop in de grond. Het werk wordt mede gefinancierd door provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam.

Voorbereidingen

In december 2022 werd het deel tussen Amsterdam en Halfweg voltooid. Het stuk daarna, tussen Halfweg en Haarlem, wordt dit jaar aangepakt. Het gaat dan om het fietspad tussen de Weerenbrug en restaurant De Zoete Inval. De voorbereidingen zijn daar al begonnen, bijvoorbeeld door het inpassen van de in- en uitritten van particulieren en bedrijven die aan de weg grenzen.  

Fietsnetwerk

Zowel de gemeente Haarlemmermeer als de Fietsersbond maken zich sterk voor een beter fietsnetwerk. Dat is zo belangrijk dat dit punt prominent is opgenomen in het Coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente, genaamd ‘Toekomstbestendig groeien’. In dat stuk staat dat de gemeente concrete verbeteringen gaat aanbrengen aan het fietsnetwerk en dat het ook de bijbehorende voorzieningen gaat realiseren. De F200 is daar een mooie illustratie van. Leidend bij het werk aan het fietsnetwerk is het Fietsplan. Dat ligt vanaf 6 februari 2023 ter inzage.