Groot onderhoud Zwanenburgbaan langer door slecht weer

Algemeen
Er wordt zo hard mogelijk gewerkt om de overlast te beperken
Er wordt zo hard mogelijk gewerkt om de overlast te beperken (Foto: aangeleverd)

HAARLEMMERMEER - Het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan duurt enkele weken langer vanwege het slechte weer in de afgelopen weken. Er viel meer regen dan normaal in deze periode in combinatie met lage temperaturen en harde wind. Door deze weersomstandigheden was het onder meer niet mogelijk om de bovenste laag asfalt aan te brengen.

Oorspronkelijk was de verwachting dat de werkzaamheden, die in januari begonnen, half april zouden zijn afgerond. Nu is de verwachting dat dat begin mei zal zijn.

Maatregelen

Schiphol vindt het vervelend dat door slechter dan verwachte weersomstandigheden het onderhoud aan de Zwanenburgbaan uitloopt en neemt maatregelen om de vertraging tot een minimum te beperken. Er zal waar mogelijk ook ‘s-nachts en in de avonden worden doorgewerkt.

De luchthaven houdt rekening met weersomstandigheden in de planning van het baanonderhoud. Maart is een bijzonder natte maand gebleken. En omdat de resterende periode van onderhoud nog kort is, is er weinig ruimte om de hierdoor ontstane vertraging in te lopen.    

Aangepast baangebruik

Door het onderhoud van de Zwanenburgbaan maken vliegtuigen die normaal starten of landen via de Zwanenburgbaan meer gebruik van de Buitenveldertbaan. Ook kan de Schiphol-Oostbaan worden gebruikt als landingsbaan en verplaatst een klein deel van de vluchten naar de Kaagbaan.

Niet beschikbaar

De Zwanenburgbaan is normaal ‘s nachts af en toe in gebruik in zuidelijke richting, wanneer de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege wind- en weersomstandigheden. Tijdens de oorspronkelijke onderhoudsperiode van januari tot half april gold een ontheffing voor het gebruik van de Aalsmeerbaan, als alternatief. Van deze ontheffing is in de afgelopen maanden een keer ’s-nachts gebruik gemaakt. Schiphol heeft ervoor gekozen om voor de uitloop van de werkzaamheden geen aanvraag in te dienen voor het verlengen van die ontheffing. 

Aanspreekpunt Schiphol 

Samen met Heijmans en andere luchtvaartpartners zet Schiphol zich maximaal in om het onderhoud zo snel en efficiënt mogelijk af te ronden. Omwonenden kunnen contact opnemen met Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) indien zij vragen hebben.


Een overzichtskaartje van de banen bij Schiphol.

Lees ook: