Inloopbijeenkomst Groenproject Zwanenburg West goed bezocht

Nieuws
Er was veel bekijks bij de tekeningen.
Er was veel bekijks bij de tekeningen. (Foto: Peter Vreeswijk)

ZWANENBURG - Op dinsdagavond 14 november vond een inloopavond plaats in Het Dorpshuis voor bewoners in de buurt van het akkergebied tussen Amestelle en Midswaard. Zeker vijftig bewoners en belangstellenden waren met belangstelling komen luisteren naar de plannen in dit gebied. 

Door: Saskia Vreeswijk

Projectleider Alex Jansen legde uit dat dit groenproject een lange adem heeft gehad. Het maakte in 2000 al onderdeel uit van ‘Haarlemmermeer Groen’, een samenwerkingsverband tussen gemeente en provincie. Er is toen een bestemmingsplan gemaakt. Alleen Park Zwanenburg is toen gerealiseerd. Door de bezuinigingen van kabinet Rutte 1 is verdere ontwikkeling in de ijskast gezet. In 2022 heeft de gemeenteraad besloten om die gemeentelijke gronden die zijn blijven liggen, nu met spoed uit te gaan voeren, zo ook dit vier hectare grote akkergebied tussen Amestelle en Midswaard.

Voorlopig schetsontwerp

Vervolgens legde ontwerper Timo Sens aan de hand van geprojecteerd beeldmateriaal uit hoe het gebied wordt ingevuld. Het gaat om een vlekkenplan met als doelstellingen: meer doen voor de natuur(biodiversiteit), een gebied dat wordt afgewisseld van ‘open’ naar ‘dicht’, er moet een ‘ommetje’ gemaakt kunnen worden. Het is de bedoeling dat het gebied op vier manieren wordt ontsloten: aan de kopse zijden en in het midden door twee eenvoudige bruggen. Aanleg in het gebied: half verharde paden, toegankelijk voor iedereen. Er werden door de aanwezigen diverse vragen gesteld over het schetsontwerp, onder andere over het maaibeleid van de gemeente. Alex legde uit dat er diverse soorten maaibeleid zijn afhankelijk van de aard van het gebied. Het maaibeleid in dit gebied wordt ter hand genomen door het Recreatieschap.

Hoe nu verder?

Alle reacties van deze avond worden verzameld en verwerkt in een voorlopig ontwerp. Dit zal wederom worden gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst, waarna een definitief ontwerp wordt vastgesteld en ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de presentatie konden bewoners vragen stellen over het groenproject bij diverse tafels waar tekeningen uitgestald lagen.