Haarlemmermeer wil Houtrakpolder openlaten voor piekwaterberging

Nieuws
Voor de gemeente Haarlemmermeer is het open en groene karakter van de polder van groot belang.
Voor de gemeente Haarlemmermeer is het open en groene karakter van de polder van groot belang. (Foto: Pixabay)

HAARLEMMERMEER - Voor de veiligheid van de regio moet het open karakter van de Houtrakpolder in stand blijven voor het opvangen van overtollig water, bijvoorbeeld tijdens heftige regenbuien. Dat schrijft het college van B en W van Haarlemmermeer in een zienswijze aan het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (BN), een regionaal samenwerkingsverband waar gesproken wordt over de toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

In opdracht van de landelijke overheid werkt het BN aan een document waarin wordt beschreven welke plek verschillende functies in het Noordzeekanaalgebied kunnen krijgen. Die functies zijn verdeeld naar verschillende thema’s, waaronder Haveneconomie, Landschap & Ecologie en Water. De Houtrakpolder is op dit moment aangewezen als mogelijk uitbreidingsgebied voor de Amsterdamse Haven en zo staat het ook in de voorlopige versie van het document.

Houtrakpolder

Voor de gemeente Haarlemmermeer is het open en groene karakter van de Houtrakpolder van groot belang. “Wij vinden dat uitbreiding van het Westelijk Havengebied van Amsterdam richting de Houtrakpolder niet past bij het open en groene karakter van de oorspronkelijk groene buffer tussen Haarlem en Amsterdam. Daarbij komt dat voor waterveiligheid de Houtrakpolder nodig is om het te verwachten overvloedige water in de toekomst te kunnen opvangen. Daarom willen wij aan het bestuursplatform vragen dit aan te passen”, aldus wethouder Jurgen Nobel van Ruimtelijke ontwikkelingen.

Piekwaterberging

Het college wil dat het gebied wordt aangewezen als piekwaterberging om de regio veilig te houden en het open en groene karakter te waarborgen. Daarbij verwijst ze naar de wens van het Rijk om bij beslissingen over de inrichting van het land water en bodem de eerste prioriteit te geven. ‘In het document staat nu dat economische ontwikkeling de prioriteit krijgt en dat is dus in strijd met wat het Rijk van deze regio verwacht in het licht van waterveiligheid,’ aldus wethouder Nobel.

De gemeenteraad moet nog beslissen of de zienswijze ook daadwerkelijk verstuurd gaat worden. In mei 2024 wordt de definitieve toekomstvisie voor het gebied vastgesteld.