Verhalen over Historisch Halfweg gebundeld in Om De Kom

Nieuws
De redactieleden Christa de Geus, Jacques van Delft en Ria Winters
De redactieleden Christa de Geus, Jacques van Delft en Ria Winters (Foto: Peter Vreeswijk)

Door Saskia Vreeswijk 

Verhalen over Historisch Halfweg gebundeld in Om De Kom 

HALFWEG - Halfweg heeft een eigen historisch tijdschrift: Om De Kom. Vorige week vrijdag is het voor het eerst verschenen, uitgegeven door Stichting Historisch Halfweg. Een dag later lag er een exemplaar op de mat bij alle donateurs in Halfweg en Zwanenburg.

Om De Kom, is de illustere naam die aan het blad is gegeven en daar is uiteraard over nagedacht. Immers De Kom is het water gelegen tussen het Stoomgemaal, de Suikerfabriek en de historische sluisjes enerzijds en de Zwanenburgerdijk anderzijds. Vroeger, toen er nog strenge winters waren, werd hier volop geschaatst.

Zwanenburgerdijk

De vele winkels aan de Zwanenburgerdijk profiteerden van de klandizie van de schippersgezinnen wier schepen in de Kom lagen te wachten totdat hun lading suikerbieten gelost kon worden. Kortom Om De Kom symboliseert de verbondenheid van Halfweg en Zwanenburg.

Alle historische verhalen spelen zich dan ook af om De Kom. 

Vier historische verhalen

In deze eerste uitgave zijn vier verhalen opgetekend door de redactieleden Christa de Geus, Jacques van Delft en Ria Winters.

Het verhaal Café Kroon gaat over het café in de jaren dertig van de vorige eeuw, aan het Dokter Baumannplein 26 (nu nr. 62). Bij menig inwoner van Halfweg en Zwanenburg is dit een bekend. De familiegeschiedenis wordt uitgebreid beschreven.

Bioscoop STUDIO aan de Dennenlaan werd geopend in 1938. Herinneringen aan de zondagmiddag kindermatinee in de jaren vijftig komen naar boven. Films van Laurel & Hardy, Buster Keaton maar ook van George Formby staan in menig geheugen gegrift.


Het eerste exemplaar is uitgekomen. (Foto: Peter Vreeswijk)

Ook een verhaal over RKV NAS, deze bekende rooms-katholieke voetbalvereniging werd in 1931 opgericht. De gedetailleerde geschiedenis voorzien van prachtige foto’s wordt hier weergegeven tot aan de fusie met VV Halfweg in 2005.

Dubbele Buurt

Het vierde verhaal gaat over De Dubbele Buurt, Deze buurt, voorheen Blauwe Buurt genoemd, kent een geschiedenis die teruggaat tot ongeveer 1632. In 1925 kreeg de buurt formeel de naam ‘Dubbele Buurt’, vanwege het feit dat de buurt door het spoor is gescheiden. Ook hier weer een uitgebreide optekening van vroeger tot heden.

Word donateur

Het tijdschrift wordt gratis verspreid onder de donateurs. Wie ook donateur wordt van Historisch Halfweg kan ook in het bezit komen van dit eerste nummer. Vooralsnog verschijnt het tijdschrift twee keer per jaar. Voor meer informatie en aanmelding voor donateur via:  https://www.historischhalfweg.nl/nieuws/nieuw-historisch-tijdschrift-van-historisch-halfweg.

De bijdrage bedraagt 13 euro 25 per jaar.