NOVEX Schipholregio pakt geluidsoverlast en verbetering leefomgeving aan

Nieuws
De uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio is een stap om de balans tussen de kwaliteit van de leefomgeving voor omwonenden van Schiphol en het belang van een internationale luchthaven voor Nederland te waarborgen.
De uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio is een stap om de balans tussen de kwaliteit van de leefomgeving voor omwonenden van Schiphol en het belang van een internationale luchthaven voor Nederland te waarborgen. (Foto: Pixabay)

HAARLEMMERMEER - Het Rijk en regio werken samen in het programma NOVEX Schipholregio, om de leefomgeving van inwoners in de Schipholregio beter te beschermen en te verbeteren. In het programma is er zoal aandacht voor geluidsbelasting en het verbeteren van de luchtkwaliteit. 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS, de samenwerkende gemeenten en provincies in de Schipholregio) presenteerden hiervoor onlangs de uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio. Daarin staan concrete stappen waar Rijk en regio de komende tijd samen aan gaan werken.

NOVEX Schipholregio

De uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio is een concrete stap om de balans tussen de kwaliteit van de leefomgeving voor omwonenden van Schiphol en het belang van een internationale luchthaven voor Nederland te waarborgen. De BRS vraagt al langer aandacht voor het ontbreken van de samenhang tussen ontwikkelingen en opgaven op het gebied van lucht en land. De uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio moet deze samenhang herstellen.

Schipholregio

In de uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio staan 33 concrete verkenningen, acties en besluiten die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Zo is er aandacht voor verminderen van geluidbelasting, verbeteren van luchtkwaliteit en de woningbehoefte in de Schipholregio. Ook het juridisch waarborgen van het opheffen van de reservering van ruimte van de parallelle Kaagbaan valt hieronder.

Andere belangrijke acties voor de gemeente Haarlemmermeer zijn het opstellen van een integrale gebiedsuitwerking voor Rijsenhout en de doorontwikkeling geluidadapief bouwen. De gemeente Haarlemmermeer pakt de uitwerking van deze twee onderwerpen op.

Haarlemmermeer

“Samenwerking is van essentieel belang om evenwicht te vinden tussen economische ontwikkeling, leefbaarheid en de belangen van de inwoners. Samen dragen we bij aan het beperken van de impact van geluidsoverlast op de leefomgeving”, vindt wethouder Jurgen Nobel van de gemeente Haarlemmermeer.

De uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio geldt als gezamenlijke inhoudelijke agenda en heeft daarnaast als doel de verantwoordelijkheden goed te organiseren. Rijk en regio gaan nu aan de slag met de uitwerking van de verschillende acties.