Vervoerregio wil ook in 2024 gratis kaartjes voor minima

Nieuws
Bij de vorige tariefactie zijn bijna 550.000 gratis kaartjes gebruikt,
Bij de vorige tariefactie zijn bijna 550.000 gratis kaartjes gebruikt, (Foto: Pixabay)

AMSTERDAM - Het dagelijks bestuur van Vervoerregio Amsterdam wil opnieuw gratis 1,5-uurs kaartjes geven aan minimagezinnen in de regio. Bij de vorige tariefactie zijn bijna 550.000 gratis kaartjes gebruikt, ook door reizigers die hiervoor niet met het openbaar vervoer reisden. 

“De tariefactie was een succes. Zo’n 71 procent van de uitgedeelde tickets is gebruikt om te reizen. Door de actie dit jaar opnieuw te doen geven we inwoners weer de kans om het ov te nemen voor bijvoorbeeld een uitje, sollicitatiegesprek of familiebezoek”, vertelt Melanie van der Horst, voorzitter Vervoerregio Amsterdam.

3,5 miljoen euro

Het budget om de tariefactie te herhalen is 3,5 miljoen euro. Het geld is bedoeld om in 2024 iets terug te doen voor de reiziger. Het ov is in 2024 niet duurder geworden maar voor sommige reizigers nog steeds erg duur. Op deze manier wordt er iets extra’s gedaan voor reizigers met weinig financiële middelen. De regioraad van de Vervoerregio had voor besteding van het geld een richting mee gegeven: het liefst moet het besteed worden aan minima, kinderen en ouderen. Door tickets beschikbaar te stellen aan minimahuishoudens profiteren ook ouderen en kinderen die tot die huishoudens behoren van de actie.

Motie Bikker.

De tariefactie staat los van de maatregelen die genomen worden met extra geld van de Motie Bikker. Via de Motie Bikker heeft het Rijk besloten het budget wat jaarlijks naar de Vervoerregio gaat structureel te verhogen. Het geld gaat voor een groot deel naar het niet duurder worden van ov kaartjes in 2024. Het dagelijks bestuur heeft een voorlopig besluit genomen voor deze tariefactie om het beschikbare budget uit te geven. De regioraad geeft op 5 maart een advies.