Alexander Luijten voorgedragen als nieuwe burgemeester gemeente Heemskerk

Algemeen
Alexander Luijten, nu nog wethouder in de gemeente Gooise Meren, gaat voor het burgermeesterschap in Heemskerk.
Alexander Luijten, nu nog wethouder in de gemeente Gooise Meren, gaat voor het burgermeesterschap in Heemskerk. (Foto: website Gooise Meren)

HEEMSKERK – De gemeenteraad van Heemskerk draagt Alexander Luijten (59 jaar) voor als nieuwe burgemeester van de gemeente Heemskerk. Dit werd vanavond bekend gemaakt tijdens de openbare raadsvergadering. Alexander Luijten is momenteel wethouder in de gemeente Gooise Meren.

De vertrouwenscommissie, bestaande uit de leden E.A. Lamers-Kuijper, W.M. van de Kuijlen, J.G. Bakker, C.A.J. Janssen-Karsten, R. Vlieland, R. Núnez Queija, E. Hes, de secretaris W.J. Vrolijk-Gevaert en plaatsvervangend secretaris J.S.W. Ozenga, heeft in de afgelopen maanden de aanbeveling voorbereid op basis van de op 9 juni 2022 door de raad vastgestelde profielschets.

Alexander Luijten heeft zich doen kennen als een innemende persoonlijkheid die beschikt over een plezierige dosis humor, aldus de voorzitter van de vertrouwenscommissie, E.A. Lamers. De commissie omschrijft hem als ‘een ervaren bestuurder, krachtig, authentiek die Heemskerk goed zal weten te positioneren in de regio’.

Alexander Luijten is blij, maar vooral zeer vereerd dat de gemeenteraad het vertrouwen in hem heeft uitgesproken en hem heeft voordragen als nieuwe burgemeester van Heemskerk.

Hij gaat samen met zijn vrouw op korte termijn op zoek naar een woning in Heemskerk. “Wij willen zo snel mogelijk Heemskerkers onder de Heemskerkers worden. Ik zie er enorm naar uit nader kennis te maken met niet alleen de inwoners, maar ook ondernemers, verenigingen en instellingen in Heemskerk”. Alexander Luijten vervolgt: “Samen met hen wil ik mij iedere dag inzetten om het dorp - want ik heb inmiddels wel begrepen dat de Heemskerkers over Heemskerk als hun dorp spreken - nog mooier en beter te maken. Behouden wat goed en waardevol is en verbeteren wat beter kan”.

De aanbeveling van Alexander Luijten gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties teneinde de Kroonbenoeming mogelijk te maken. Zodra het benoemingsbesluit door de Koning en de minister van BZK is getekend is de benoeming definitief. Verwacht wordt dat Alexander Luijten op 15 december 2022 in een openbare raadsvergadering als burgemeester van Heemskerk wordt beëdigd.