Column Wethouder Aad Schoorl: ‘Samenwerking’

Column
Aad Schoorl.
Aad Schoorl. (Foto: Ronald Goedheer)

Mensen denken wel eens dat als je als gemeenten gaat samenwerken, dat dit de eerste stap is op weg naar een fusie. Dat je dat daarom beter niet kunt doen. Ik moet zeggen dat ik daar iets anders over denk. Ik vind juist dat als je als gemeente zelfstandig wilt blijven, je beter de samenwerking kan opzoeken. 

Ons uitgangspunt is: we werken samen daar waar het kan, daar waar het meerwaarde heeft. Neem nu bijvoorbeeld het onderhoud van de sportvelden, gymzalen en sportaccommodaties. Natuurlijk kan je dat als Heemskerk zelf blijven doen. Maar dat hoeft niet. Integendeel, het heeft echt voordelen om dit samen met Beverwijk te doen.

Al jaren geleden hebben we het onderhoud van de sportzaal aan De Velst en een aantal gymzalen bij de toenmalige Stichting Sportaccommodaties Beverwijk ondergebracht. Dit beviel heel goed. Daarna zijn we samen gaan onderzoeken of dit nog kon worden uitgebreid. En dat kon! Het liet even op zich wachten, omdat de Rijksoverheid met regels kwam die roet in het eten leken te gooien. Maar uiteindelijk kwam er groen licht. We hebben nu een nieuwe stichting opgericht: Sport IJmond Noord. Deze stichting zorgt voor het beheer, onderhoud en exploitatie van de Heemskerkse en Beverwijkse sportvelden plus een flink aantal zalen en accommodaties. Door samen te werken zorgen we voor toekomstbestendigheid. Het is efficiënt en het past binnen de budgetten. Op langere termijn houden we daardoor de sportaccommodaties in Heemskerk en Beverwijk betaalbaar. De twee gemeenten liggen nu eenmaal aan elkaar vast. Daardoor is het logisch om het op het gebied van sportaccommodaties en sportvelden als één werkgebied te zien. Beverwijkers zijn lid van sportclubs in Heemskerk en omgekeerd. Dan is het slim om goed met elkaar samen te werken, daar waar het kan! Zo blijf je zelfstandig.