Vrijdag 6 oktober: Over de tuinbouw in de binnenduinrand

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Aangeleverd)

HEEMSKERK - De Historische Kring Heemskerk organiseert in oktober weer twee middagen op de eerste en derde vrijdag van de maand. Middagen met ontmoeting, koffie, thee en activiteiten. De eerste vrijdag in maart is vrijdag 6 oktober met….

Lezing ‘Land vol leven’ 

Vrijdag 6 oktober geeft Truus Zonneveld van 14.00 – 15.30 uur bij de HKH een lezing over Land vol leven. Over de tuinbouw in de binnenduinrand.

Bijterige boontjes

 ‘Malse spinazie’, ‘friszure rabarber’, ‘sappige aardbeien’, knapperige wortelen’ en bijterige boontjes’: dat kwam vroeger allemaal van de akkers in de binnenduinrand. Truus schreef ook het boekje Land vol leven (een uitgave van de gemeente Beverwijk). Een lezing die ook zeer past bij de tentoonstelling ‘Goeie Grond’ in Museum Kennemerland.

Truus Zonneveld deed onderzoek, interviewde enkele (oud)tuinders en schreef een beknopte geschiedenis van de tuinbouw vanaf de 17de eeuw. In het boekje komen zaken aan bod als de ligging op een strandwal, de afgegraven duinen (nollen), de gevarieerde teelten, de productiewijzen, de veilingen, en de mores van tuindersfamilies. 

Waardevol

Zij pleit met Land vol leven indirect voor het behoud van de laatste tuinderijen in de binnenduinrand. Die zijn waardevol vanwege het landschappelijke karakter, de huidige teelten en de lange historie.

Tijd: Vrijdag 6 oktober 14.00-15.30 uur. Locatie: Historisch Huis HKH in de St. Mariaschool aan de A.Verherentstraat.

Opgeven

Er kunnen maximaal 25 mensen terecht. Gezien de te verwachten belangstelling moet u zich voor deze middag even opgeven. Dat kan bij:secretariaat@historischekringheemskerk.nl

Afbeelding
Afbeelding