Column burgemeester van Heemskerk: ‘Feest’

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Aangeleverd)

In december vorig jaar werd ik beëdigd als burgemeester van Heemskerk. Vanaf dag één werd mij van alle kanten verteld: de kermis, in september, dat moet je zien. Je gelooft het niet wanneer je het niet hebt meegemaakt. De kermis en harddraverij zijn inmiddels achter de rug. En inderdaad. Wat een evenement. En wat een volk! Drie dagen feest. En dat alles vrijwel zonder noemenswaardige wanklank. Voor Heemskerkers is een succesvolle feestweek misschien een vanzelfsprekendheid, maar dat is het natuurlijk niet. Daarom is het goed in een column als deze even stil te staan bij alles wat daarvoor nodig is. Te beginnen bij de Heemskerkse horeca-ondernemers. Al in een vroeg stadium is er door de gemeente met hen overleg gevoerd over het in goede banen leiden van de te verwachten mensenmassa. Over, onder anderen, muziek en geluidsniveau, toiletten en afval en over de toegang voor hulpdiensten. En, voor het eerst, zijn dit jaar afspraken gemaakt over het hergebruik van drinkbekers. Dat laatste heeft vooral op social media al de nodige aandacht gekregen. Hoe dan ook: op deze manier is er veel minder plastic in het milieu terecht gekomen én was de schoonmaak na afloop veel gemakkelijker en goedkoper.

Veiligheid gaat ook hier uiteraard boven alles. Om die veiligheid te waarborgen worden is een gedegen voorbereiding nodig. Op de dagen zelf staan beveiligers, boa’s, ondersteund door boa’s uit buurgemeente Beverwijk, en uiteraard de politie paraat. Dit alles gecoördineerd vanuit een indrukwekkende commandowagen. De samenwerking tussen al die partijen is prima verlopen. Op deze plaats wil ik graag al diegenen die zich zo drie dagen lang hebben ingezet van harte bedanken.

En, last but not least, veel dank aan al die feestgangers, Heemskerkers en anderen, die er voor hebben gezorgd dat de kermis het feest werd dat het is geworden. Dit smaakt naar meer.

Graag tot volgend jaar!

Alexander Luijten 

Burgemeester Heemskerk