Ereleden ijsclub Kees Jongert benoemd

Nieuws
De drie ereleden van IJsclub Kees Jongert.
De drie ereleden van IJsclub Kees Jongert. (Foto: Ronald Goedheer)

HEEMSKERK - Vanwege hun jarenlange verdiensten voor de ijs- en skeelerclub Kees Jongert in Heemskerk werden afgelopen vrijdagavond drie leden benoemd tot erelid van de club: Renée Duin-Goedhart, Cor Enthoven en Willem Röling

Allereerst was  de daarbij bijbehorende gouden speld bestemd voor Renée Duin-Goedhart. Zij was 25 jaar bestuurslid van de club. De eerste jaren fungeerde zij als leden secretaris in het bestuur en daarna was zij verantwoordelijk voor de nieuws voorziening van de vereniging , waaronder de redactie van het clubblad, de website en facebook. Verder was zij verantwoordelijk voor de lief en leed pot en heeft zij in de loop der jaren veel  leden thuis bezocht met een attentie van de club. Tijdens de verhuizing van de vereniging was zij vooral actief bij de inrichting van ons clubgebouw. Zij draagt vanaf heden haar taken over aan andere enthousiaste leden van de club.  

De 2e onderscheiding was voor Cor Enthoven. Ook hij is al 25 jaar bestuurslid van de ijsclub. Eerst in de rol van voorzitter van de evenementen commissie. Hij organiseerde samen met andere leden van deze commissie tal van evenementen bij de club, te weten; skeelertochten, fietstochten (race en mtb), wandeltochten,  wedstrijdlopen, kunst en natuurijs wedstrijden en feestavonden. Daarna werd hij in 2016 benoemd tot ijsmeester en is hij verantwoordelijk  voor de ijs en skeelerbaan en bepaalt hij wanneer in de winter de ijsbaan kan worden geopend voor het publiek. Ook stuurt hij een grote groep  vrijwilligers aan, die het onderhoud aan de baan en het gebouw verzorgen.  Verder was hij de bouwkundige man bij de nieuw en verbouw van het clubhuis en recent bij de aanleg van de skeelerbaan. Daarbij schroomde hij niet om zelf de handen uit de mouwen te steken.

De 3e onderscheiding was voor Willem Röling. Ook hij is al vele jaren lid van de evenementen commissie en regelt de personele bezetting bij tal  van evenementen. Verder is hij scheidsrechter bij kunst en natuurijs wedstrijden. Ook heeft hij,  geheel belangeloos, vanaf 2006 tot heden bij de nieuw en verbouw van het clubgebouw,  al het tegelwerk verzorgd. Een mega klus die hij met veel plezier voor de club deed.

De onderscheidingen werden uitgereikt door familieleden van de oud-voorzitters van Kees Jongert; te weten  de zoon van Andre  van Doornik , de echtgenote van Mart Kos en de dochter van Willem Aardenburg, tevens oprichter van de club.