Gaatze de Vries beëdigd tot duo-commissielid in de Staten

Nieuws
Gaatze de Vries wordt beëdigd.
Gaatze de Vries wordt beëdigd. (Foto: Aangeleverd)

door Co Backer

HEEMSKERK - De voormalige wethouder van Heemskerk Gaatze de Vries (VVD) is afgelopen week beëdigd door de commissaris van de Koning, de heer Arthur van Dijk. De Vries heeft zich als wethouder beziggehouden met o.a. de portefeuille Ruimtelijke verordening en omgevingswet, verkeer en vervoer, agrarische zaken, Bedrijventerreinen en grondzaken. Elke fractie in Provinciale Staten kan maximaal 2 duo-commissieleden laten benoemen. Een duo-commissielid heeft een ondersteunende taak naar de vaste Statenleden en een beperkte bevoegdheid. Zo mag een duo-commissielid aan – ook besloten – vergaderingen van de Statencommissie deelnemen waarin hij/zij benoemd is. Zij dienen dartoe de eed/ belofte af te leggen. Een duo-commissielid mag echter niet deelnemen aan de vergaderingen en stemmingen van Provinciale Staten.