Column Burgemeester Luijten van Heemskerk: ‘Stemmen’

Nieuws
Afbeelding
(Foto: )

Op 22 november is Nederland weer naar de stembus gegaan. Inmiddels zijn de stofwolken neergedaald en de kruitdampen opgetrokken. En zoals dat gaat: sommigen zijn meer tevreden over de uitslag dan anderen. De komende kabinetsformatie zal ongetwijfeld een hele toer worden.

Maar ik wilde het met u eens niet hebben over de verkiezingsuitslag, maar over de verkiezingen zelf. Het is iedere keer weer een heksentoer om verkiezingen, waarbij dit keer ruim 24 duizend Heemskerkers hun stem hebben uitgebracht, in goede banen te leiden.

Al maanden van tevoren worden vanuit de gemeente de eerste voorbereidingen getroffen. Waar moet het stemproces aan voldoen? Vervolgens moet worden nagegaan of de beoogde stemlocaties beschikbaar zijn. Vrijwilligers voor de stembureaus moeten worden geworven. Stembureauleden doorlopen een korte opleiding. Er moeten voldoende tellers zijn.

Kort vóór de verkiezingen worden de stemlokalen ingericht. Stemhokjes, stembussen, tafels, looproutes, en, natuurlijk, rode potloden. Overal wordt aan gedacht.

Verkiezingsdag zelf begint al heel vroeg in de ochtend. Alle benodigde materialen worden naar de stembureaus gebracht – die immers al om half acht open gaan. Tijdens de dag wordt voor de inwendige mens gezorgd. Geen overbodige luxe, want veel stembureauleden draaien vanaf ’s ochtends vroeg feitelijk een dubbele werkdag. En na het sluiten van de stembussen om negen uur is het nog niet klaar. Een eerste telling van de stemmen neemt dikwijls nog een paar uur in beslag.

Bij dit alles zijn dus maandenlang heel veel mensen betrokken. Vele Heemskerkse vrijwilligers hebben, als lid van een stembureau of als teller, met een enorme inzet en onvermoeibaar ook dit keer weer een soepel verloop van de verkiezingen mogelijk gemaakt.

Langs deze weg wil ik iedereen hiervoor van harte bedanken. Weet dat het wordt gewaardeerd. Enne… ik durf het bijna niet te vragen, maar mogen wij een volgende keer opnieuw een beroep op u doen?

Alexander Luijten, burgemeester Heemskerk