Nieuwe leden en voorzitter gezocht voor Participatieraad Beverwijk/Wijk aan Zee

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Aangeleverd)

BEVERWIJK/WIJK AAN ZEE - Wie zijn wij? De Participatieraad is een onafhankelijke raad. Ze adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over hoe inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee gehoord kunnen worden over ontwikkelingen en beleid in het sociale domein. 

De participatieraad buigt zich over vraagstukken als: 

•         Maatschappelijke ondersteuning

•         Jeugdbeleid

•         Armoedebeleid 

•         Schuldhulpverlening

Wie zoeken wij?

De participatieraad wil een afspiegeling zijn van de inwoners van gemeente Beverwijk en Wijk aan Zee en kan alleen goed functioneren met de input van inwoners. Wij zoeken enthousiaste en betrokken (jonge) inwoners die een actief netwerk op willen bouwen in het sociaal domein. 

Eind 2024 zal de huidige voorzitter niet herkiesbaar zijn. Wij zoeken daarom ook een kandidaat die we het komende jaar kunnen voorbereiden het voorzitterschap over te nemen. 

Wat houdt het in?

Lid worden houdt in dat je regelmatig vergadert op basis van een agenda met tal van onderwerpen. We maken keuzes over wat er op die agenda komt en hoe we inwoners over die onderwerpen naar hun mening en ervaring vragen. Tenslotte maken we daar een advies over aan de gemeente. 

De Participatieraad vergadert elke derde maandag van de maand. 

Geïnteresseerd?

Wij roepen belangstellenden op vóór 22 december 2023 te reageren. Je kunt een e-mail sturen naar: info@participatieraadbeverwijk.nl. Of contact opnemen met onze voorzitter Cees Hamers, Relweg 57 1949 EC Wijk aan Zee.

Meer informatie www.participatieraadbeverwijk.nl.