Gemeente Heemskerk en Woonopmaat ronden samenwerking herstructurering succesvol af

Nieuws
Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. (Foto: Rodi Media)

HEEMSKERK - De gemeente Heemskerk en Woonopmaat werken sinds 2009 samen aan acht projectlocaties in een grondexploitatiemaatschappij. Inmiddels zijn de projecten aan de locaties Jan Ligthartstraat, Beethovenstraat, Westerweelstraat, Pieter Breughelstraat, Duitslandlaan, Carel van Manderstraat, Jan van Polanenstraat en Simon van Haerlemstraat afgerond. In totaal zijn 323 koop- en huurwoningen gerealiseerd. Wethouder Ani Zalinyan: “Als gemeente zijn we trots op het resultaat van deze samenwerking. Samen met Woonopmaat hebben we betaalbare woningen toegevoegd aan de woningvoorraad en de leefbaarheid in wijken verbeterd.”

Het doel van de samenwerking was het creëren van een mix van nieuwe huur- en koopwoningen om beter aan te sluiten op de woonwensen van de Heemskerkers en de leefbaarheid in de wijken te versterken. De herstructurering, waarbij verouderde sociale woningen en andere gebouwen werden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe huur- en koopwoningen, was niet eenvoudig. Sloop en nieuwbouw zijn ingrijpend voor bewoners. Ook is het een kostbaar en complex proces, onder andere omdat de marktomstandigheden voortdurend veranderen. Sjoerd Hooftman, directeur Woonopmaat: “Door goed en constructief samen te werken, zijn we tot mooie resultaten gekomen. Fijn dat het ons is gelukt op meerdere locaties in Heemskerk beter passende en duurzame woningen te bouwen voor onze bewoners.”

Positief resultaat

De samenwerking tussen gemeente Heemskerk en Woonopmaat was succesvol en wordt met een positief resultaat afgesloten. De gemeente en de corporatie blijven intensief samenwerken aan toekomstige opgaven. Zalinyan: “Ondanks dat deze overeenkomst wordt ontbonden, zetten we de samenwerking op dezelfde voet voort, zodat we meer betaalbare woningen kunnen bouwen in Heemskerk.”