Column GGD: Een vliegende start

Partnerbijdrage
Bert van de Velden.
Bert van de Velden. (Foto: Melanie Caitlin)

Allereerst wens ik u voor 2023 veel geluk en gezondheid. Laat het een mooi jaar voor u gaan worden. We hebben de kerstdagen en de jaarwisseling weer achter de rug. Hopelijk is het u goed bekomen. Mogelijk hebt u goede voornemers. Veel sterkte bij het realiseren daarvan.

In de periode tussen kerst en nieuwjaar kwam het nieuws naar buiten dat het coronavirus in China veel slachtoffers zou maken. Onder druk van de bevolking was door de Chinese autoriteiten besloten om de jarenlange strenge regels los te laten. Gevolg was dat het virus vrij baan kreeg en dat liet zich ook zien in opnames in ziekenhuizen en overlijdens. De vraag die zich hierbij aandient is of wij ons zorgen hebben te maken. Lastig punt hierbij is dat China weinig data deelt (sinds 24 december helemaal geen coronacijfers meer). Dat brengt voor ons onzekerheid met zich mee, want we weten niet zo goed waar mee we van doen hebben of gaan krijgen. Anders dan in andere delen van de wereld is er in China niet grootschalig gevaccineerd en zijn mensen minder beschermd.
Feit is in ieder geval dat het virus met het vervallen van de maatregelen alle gelegenheid krijgt om rond te gaan, waarmee er een risico bestaat dat het virus muteert en we niet weten welke gezondheidsrisico’s daar achter weg komen.

Onzekerheid troef dus en dat baart zorgen. Reden voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Europees verband het gesprek aan te gaan hoe ons voor te bereiden op mogelijke nieuwe varianten van het virus en meer verspreiding als gevolg van de toename van covid-19 in China en de verspreiding daarvan over de wereld door de vele reisbewegingen.

Een aantal landen heeft al besloten om alleen reizigers toegang te verlenen als een recente negatieve test kan worden overlegd. In Nederland is daar op het moment van schrijven nog niet voor gekozen. Wel krijgen reizigers vanuit China op de luchthaven Schiphol een zelftest aangeboden en krijgen ze informatie over wat te doen als ze corona hebben.

Kortom, ondanks dat we dachten het nu wel achter de rug te hebben, zijn we toch weer druk om het virus buiten de deur te houden. U kunt helpen door zich te houden aan de algemeen bekende maatregelen. Bij klachten, blijf thuis en doe een zelftest en als de test positief is ga in isolatie. Zorg voor voldoende frisse lucht, hoest en nies in je elleboog en was je handen. Bekende kost voor ons allemaal, dus draag je steentje bij zodat we niet crashen.

Bert van de Velden.