Groen licht voor Zandzoom Heiloo

Gemeentenieuws
Zandzoom Heiloo: goed voor 1278 woningen.
Zandzoom Heiloo: goed voor 1278 woningen. (Foto: aangeleverd)

HEILOO - Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo geeft groen licht voor Zandzoom Heiloo. Het college besloot vorige week het nieuwe ontwerpbestemmingsplan daarvoor in procedure te brengen, waarmee het de volgende stap zet in de ontwikkeling van genoemde nieuwe wijk.

Voor het college is dit een mijlpaal in het project: “We zijn al jaren bezig met Zandzoom Heiloo. Dit bestemmingsplan is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen, maar we hebben veel vertrouwen in het plan dat er nu ligt”, vertelt een woordvoerder. Zandzoom Heiloo is goed voor 1278 woningen. Het woonprogramma bestaat uit een mix van sociale huur en koopwoningen in het betaalbare en dure segment.

Met het grote aantal woningen wil de gemeente bijdragen aan een oplossing voor het grote woningtekort. Het college wil dat iedereen fijn kan wonen in Heiloo: “Jong en oud. Heiloo groeit en er komt veel jeugd bij, dat is positief. Die verjonging is bijvoorbeeld ook goed voor het verenigingsleven in Heiloo.” De nieuwe woningen zorgen voor doorstroming op de woningmarkt, zowel in Heiloo als in de regio. Mensen die verhuizen naar Zandzoom laten een woning achter voor een ander. 

Groene wijk

Zandzoom moet een prettige leefomgeving worden, waarin genoeg ruimte is voor groen en biodiversiteit. Zandzoom wordt een groene wijk, die past bij het groene dorp dat Heiloo al is. Het college: “We laten het bestaande waardevolle groen, zoals bijzondere bomen en greppels, staan. Ook zit er veel ruimte tussen de bebouwing voor nieuw groen. Hoe de groeninrichting er precies uit gaat zien, werken we nog verder uit. We hebben daar ideeën over, maar we gaan ook graag om tafel met lokale flora- en faunaverenigingen om samen met hen verder na te denken over de groeninrichting en biodiversiteit.”

Verkeer en stikstof

Het oorspronkelijke bestemmingsplan werd september 2021 vernietigd door de Raad van State, mede doordat verkeers- en stikstofoplossingen onvoldoende waren onderbouwd. De gemeente heeft nieuwe onderzoeken uit laten voeren naar de verkeerssituatie in Heiloo en gevolgen van Zandzoom op de verkeersstromen. Daarnaast gaf steeds veranderende wetgeving rondom stikstof de nodige vertraging. Het college geeft aan dat de cijfers inmiddels rond zijn: “We zijn blij dat we door kunnen met Zandzoom Heiloo.”

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan gaat nu eerst naar de raadscommissie. Na bespreking in de commissie ligt het vanaf 21 december zes weken ter inzage voor eventuele zienswijzen. Daarna volgt een reactienota van de gemeente en wordt het bestemmingsplan voor de vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Als het bestemmingsplan uiteindelijk in werking treedt, kunnen initiatiefnemers aan de slag met de uitwerking van hun plannen en kunnen mensen uitkijken naar hun nieuwe woning.

Ligging Zandzoom

Het gebied waar het om gaat, ligt direct ten zuiden van de Vennewatersweg en strekt zich uit van de landerijen schuin tegenover De Foresters tot voorbij de rotonde met de Ypesteinerlaan, doorlopend tot de Oosterzijweg. De uiterste zuidzijde ervan loopt pakweg van de aan het spoor liggende kruising Runxputteweg/Kapellaan via de Lagelaan, ook tot aan de Oosterzijweg.

Lees nu de laatste editie van de digitale krant