‘Maak van trein geen ijzeren gordijn’

Nieuws
Lange wachttijden voor spoorbomen in Heiloo.
Lange wachttijden voor spoorbomen in Heiloo. (Foto: Arjan Hoogvorst)

HEILOO - De partijen Heiloo 2000, VVD en D66 kwamen maandag met een bespreeknotitie in de commissie van de gemeenteraad. Een pleidooi voor een fietstunnel onder het spoor door, ergens in het dorp. Voor veiligheid en voor meer fietscomfort.

door Ed Bausch

Toch wel, na aarzeling, een toezegging van wethouder Rob Opdam om gedachten en berekeningen over een fietstunnel mee te nemen in het plan voor Heiloo fietsdorp. Van noord naar zuid, of andersom: dat gaat best aardig in Heiloo. Maar het moet beter, bijvoorbeeld op de Heerenweg. Maar echt veel beter zou het moeten van oost naar west, of andersom. Natuurlijk is daar de Stationsweg, in luttele jaren tot een problematisch geheel waar fietsers in de verdrukking zitten. En dan de spoorwegovergangen. Als ‘fietsdorp’ zou je toch wel meer ongehinderd van oost naar west moeten kunnen. Dat wordt echt anders als straks de frequentie van het treinverkeer gaat toenemen, als de spoorbomen 30 minuten per uur ‘dichtliggen’ in plaats van nu al 20 minuten per uur.

Lange wachttijden voor spoorbomen

De avond begon met een inspreker namens de Fietsersbond, Rob Beentjes. “Maak van de trein geen ijzeren gordijn”, had hij geschreven boven zijn notities. Hij ziet steeds meer een scheidslijn ontstaan tussen oost en west, met lange wachttijden voor de spoorbomen en toenemend risico op onder-de-bomen-doorsluipers. Zijn bond ziet veel in een fietstunnel en hij gaf meteen al een gedachte voor een mogelijke locatie, bij de Rechte Hondsbosschelaan of anders bij de Stationsweg. Partijen die niet bij de indieners van de bespreeknotitie hoorden, begrepen het moment van indienen van de notitie niet zo goed. “Er wordt toch gewerkt aan een fietsplan.” Het lijkt erop dat daar te weinig aandacht is voor oost-west. Dat zou ook wel eens te maken kunnen hebben met de financiële mogelijkheden van de gemeente of mogelijke bijdragen van hogere overheden of Prorail.

Gering effect Vennewaterstunnel

Met name Edith de Jong van Gemeente Belangen Heiloo vond in de bespreeknotitie erg weinig houvast. Zijn er gegevens over de wensen van fietsers, over het gebruik van het fietspad in de tunnel van de Vennewatersweg? Over de overweg bij de Kerkelaan, over de situatie bij het station? Wethouder Opdam ziet met haar dat het aantal fietsers van oost naar west op de Vennewatersweg gering is. Annemarieke Nierop van de PvdA ziet ook dat het niet altijd makkelijk is, maar wil toch liever eerst alle andere knelpunten prioriteit geven als er financieel keuzes moeten worden gemaakt.

Geen zicht op goed beeld

Mart Brouwer de Koning vond dat ieder zicht op een goed beeld nu ontbreekt. “Zou je de gedachte over een fietstunnel niet ook moeten toevoegen in het werken aan de notitie voor Heiloo fietsdorp?” Zo discussiërend kwam de commissie uiteindelijk toch wel tot de gedachte om dan de niet al te happige, zich realistisch uitsprekende wethouder te vragen zich met zijn team aan wat uitzoekwerk te zetten. De wethouder begreep het ook wel en zegde toe: “Voor de kerst.” 

Wisselgeld Prorail

Hij was ook stellig: een tunneltje met rails voor de fiets helpt natuurlijk niet. De kosten voor een serieuze fietstunnel, dus iets waar je fietsend de andere kant kunt bereiken, lopen volgens hem al gauw op naar tien miljoen euro. “Met alle grondwerk aan beide kanten van het spoor.” Zou Prorail dan misschien willen bijdragen? “Prorail wil dan wisselgeld, dat betekent in vaktaal: een overgang inleveren.” Dat is dan ook weer niet de bedoeling.

Hoe dan ook werd er weer even gesproken over fietsers. En het is toch de bedoeling dat hun aantal groeit ten koste van het aantal automobilisten, Fietsdorp Heiloo. Een gedachte van Heiloo 2000-commissielid Tijmen Valkering om de trein helemaal ondergronds door Heiloo te laten en dan de vrijkomende grond te benutten. De commissie dacht dat zoiets toch wel heel ver ‘out of the box’ is. Maar ja, de toekomst. Die vraagt nu om gedachten. Dus in dat opzicht was het indienen van een bespreeknotitie wel aardig.