‘Rimboe’ blijft rimboe, maar wel modern en duurzaam

Nieuws
Van 21 bestaande naar 46 nieuwe woningen, in de 'rimboe'.
Van 21 bestaande naar 46 nieuwe woningen, in de 'rimboe'. (Foto: Arjan Hoogvorst)

HEILOO - Blijheid. Die ging rond in de commissie die de ‘rimboe’ besprak. Dat is een ingesloten buurtje achter de Ter Coulsterkerk. Je bent verrast als je er komt. Een gebouw omzoomd door hoog groen, maar ook met een vrij lelijk stenen parkeerterrein. De 21 woningen zijn verouderd en niet duurzaam. Kennemer Wonen werkt aan een plan voor vernieuwing en dat levert uiteindelijk 46 woningen op, helemaal gesneden op deze tijd en honderd procent sociale huur. Dus Heiloo kan hiermee netto 25 extra sociale huurwoningen toevoegen aan haar woningbouwbestand. Of aftrekken van het aantal dat nog moet worden gebouwd voor deze doelgroep… Maar net hoe je het bekijkt. Maar vreugde was er. Ook begrip voor toch nog weer zeven zienswijzen van omwonenden. De commissie was echter vol lof over de participatie in dit traject en de beantwoording van de zienswijzen door het college.

door Ed Bausch

De centrale eik blijft staan. Er worden bomen gekapt, maar de bomen die worden herplaatst zullen al een zeker formaat hebben. En zeer waarschijnlijk zullen er twee deelauto’s komen te staan via Heiloo Energie. Daardoor is een lagere parkeernorm dan gebruikelijk haalbaar. Het geluid van warmtepompen vraagt nog aandacht, dat zou nu 40 db worden. “Regen klinkt als 50 db.” Hoe dan ook zal de gemeenteraad dit plan voor een nieuwe ‘rimboe’ beklinken. “Over participatie kunnen de verwachtingen ook weleens te hoog gespannen zijn”, zei Michel Engelsman van Heiloo 2000, de immer boeiende zoektocht naar balans verwoordend.

Gemeenschappelijke Regelingen

De vertegenwoordiger van Kennemer Wonen vertelde in de commissie - als inspreker - over de zorgvuldigheid, duurzaamheid en het groen. Een mooie stap dus. Daarna ging het over de Gemeenschappelijke Regelingen, waar de gemeente bij betrokken is. Die moeten allemaal in deze periode hun financiële kader voor 2025 aangeven. Dat doen ze bij alle gemeenteraden van de BUCH. Dus het zijn overal lange agenda’s. Maar het gaat ook ergens over, want de gemeentes hebben een deel van hun werkzaamheden en wettelijke taken gedelegeerd aan de Gemeenschappelijke Regelingen, de GR’en kortgezegd.

‘Mensen die voor óns werken’

De medewerkers in die GR’en werken voor alle gemeenteraden. “Het zijn wel mensen die voor óns werken’, klonk het als de discussie zich soms wel erg focuste op de meerkosten. Die gaan de laatste tijd bijna steevast over de hogere loonkosten, voortvloeiend uit de loongolf, de cao-verhogingen van vorig jaar. De kwestie is steeds of de GR’en alle meerkosten (of bijvoorbeeld de kosten voor brandweerlieden die in hun werk ptss hebben opgelopen) steeds zelf op kunnen vangen. Dan bestaat het risico dat ze nee moeten zeggen tegen de vraag van een gemeenteraad om aan iets te werken. Dat ligt natuurlijk niet makkelijk, vond ook de commissie maandag. Een GR dient zijn kadernota in, ieder college van B en W reageert daarop met een zienswijze en de gemeenteraad bespreekt zo’n zienswijze.

Uit GR Alkmaardermeer stappen?

Over de GR Alkmaardermeer (de raad besprak eerder de wens om daaruit te willen stappen) gaf portefeuillehouder Mascha ten Bruggencate aan, dat wordt bekeken wat het kost om te vertrekken en ook toonde ze zich wel bezorgd over hoe de andere partijen tegen zo’n vertrek aan zullen kijken. De bespreking over de begroting 2025 voor de misschien wel belangrijkste, zeker meest besproken GR te weten de BUCH-werkorganisatie, trof nu een wat positievere toon dan anders in de commissie. De nieuwe directeur, net 3,5drie-en-een-halve maand aan de slag, werkt hard aan transparantie, geeft aansprekende presentaties en “Wie weet zijn de recente extra 16,5 formatieplaatsen nu voldoende.”

Over het algemeen konden de commissieleden zich vinden in de zienswijzen van het college en gaat het gesprek verder in de gemeenteraad van 26 februari. Volgende week in de krant het verslag over de andere commissie, die gelijktijdig vergaderde.