Opwaardering regionale fietspaden

Nieuws
Met drie parallelle fietspaden stroomt het in Heilooërbos prima door.
Met drie parallelle fietspaden stroomt het in Heilooërbos prima door. (Foto: Arjan Hoogvorst)

REGIO - De Provincie Noord-Holland investeert 12,2 miljoen euro voor lokale wegen en fietspaden.

De investeringen moeten de veiligheid verhogen, want het aantal verkeersslachtoffers neemt toe, vooral onder fietsers. De provincie streeft naar nul verkeersslachtoffers in 2050. De meeste ongelukken gebeuren op lokale wegen en fietspaden. Ook wil de provincie de bereikbaarheid van de Noord-Hollandse regio’s met de fiets flink verbeteren. De subsidieregeling kleine infrastructuur is daarom ook bedoeld voor het opwaarderen van regionale fietspaden en het aanleggen van doorfietsroutes. In 2023 is door de provincie 14 miljoen euro subsidie verleend aan 24 infrastructuurprojecten in de verschillende Noord-Hollandse regio’s. Het volledige subsidiebedrag is in 2023 aangevraagd. 

Regio Alkmaar 

3,2 miljoen euro ging vorig jaar naar vier projecten in de regio Alkmaar. Zo is er voor ruim € 900.000,- subsidie verleend voor een fietsstraat in combinatie met woningbouw langs de Gedempte Veert in Sint-Pancras, onderdeel van de doorfietsroute tussen Noord- en Zuid-Scharwoude, Broek op Langedijk en Alkmaar. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Het aantal verkeersslachtoffers neemt nog steeds toe, vooral onder fietsers. De provincie komt in actie door educatie en bewustwordingscampagnes en door het verbeteren van onze provinciale wegen en fietspaden. Gemeenten maken goed gebruik van de subsidies om ook lokale wegen en fietspaden verkeersveiliger te maken.”