’t Loo: geen verbouwing voor een tweede supermarkt

Politiek
Winkelcentrum 't Loo.
Winkelcentrum 't Loo. (Foto: Ed Bausch)

HEILOO- “Het kan gewoon niet,” zegt wethouder Ronald Vennik van onder andere Ruimtelijk Ordening. Het zijn enkele dagen na een lastig, maar overtuigd genomen collegebesluit. “We krijgen het nooit sluitend om het eventueel langs de Raad van State te krijgen, als er weer bezwaar wordt aangetekend. Als je dat weet dan moet je elkaar aankijken en concluderen dat dit plan, ’t Loo uitbreiden om daarmee de komst van een tweede supermarkt mogelijk te maken, gewoon niet kan. In het college hebben we geconcludeerd dat het geen bewandelbare weg is met enige kans op resultaat, ook niet in de ontwikkelingen en besprekingen voor herinrichting van het hele gebied. Dan moet je het gewoon niet doen. Dus hebben we het bestuur van de Ondernemersvereniging van het winkelcentrum en de gemeenteraad geïnformeerd.”

door Ed Bausch

“Het plan is er al een tijd, eigenlijk van de voor-vorige eigenaar van het winkelcentrum. Een voor-vorige raad was er mee bezig, en een vorig college,” vertelt Vennik. “En wij komen nu tot dit besluit. We begrijpen heus wel dat er de wens was bij de ondernemers om een discounter in het lagere segment toe te voegen aan het winkelbestand. Maar het kan niet, op die plek in Heiloo. De verkeersdruk zou veel te groot worden, voor de bewoners aan de Willibrordusweg is het echt een brug te ver, van begin af aan. Het leek ooit wel een goed plan, maar bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning loop je toch tegen onneembare blokkades aan. En inmiddels is er ook breed draagvlak om het hele gebied publieksvriendelijker in te richten. Dat kan ook kansen bieden voor de ondernemers en daar zijn wij ons goed van bewust.”

Kijken naar wat wel kan

De bezwaren van de omwonenden richtten zich eerder op het verleggen van de weg in een toch al krappe omgeving, de toenemende verkeerdruk, het moeizame gemanoeuvreer van bevoorraders. “De bezwaarcommissie zei dat we beter moesten motiveren. Maar daar is geen weg toe. Dit is niet goed ruimtelijk te ordenen en dat is waar je mee bezig zou gaan. Momenteel zijn er door de raad ook al keuzes gemaakt voor het nieuwe mobiliteitsplan voor het gebied. We weten dat de ondernemers de komst van de Aldi zagen als een perspectief, ook nu ze opkrabbelen na de coronatijd. We gaan in gesprek over wat wel kan om het westelijk deel van het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. ’t Loo is belangrijk. Maar zeker in deze tijd en met het oog op de toekomst moeten we echt integraal naar het gebied en de belastbaarheid daarvan kijken,” aldus de wethouder.

Wethouder Ronald Vennik.