Raad steunt College bij het realiseren van een nieuw gemeentehuis

Politiek
Links het complex van de voormalige Rabobank aan de Stationsweg. Rechts, aan de Westerweg, en dan een meter of vijf van de hoek met de Stationsstraat, komt de ingang voor alle functies in ‘Het Huis van de Gemeenschap’.
Links het complex van de voormalige Rabobank aan de Stationsweg. Rechts, aan de Westerweg, en dan een meter of vijf van de hoek met de Stationsstraat, komt de ingang voor alle functies in ‘Het Huis van de Gemeenschap’. (Foto: Ed Bausch)

HEILOO - Je ziet een agenda voor je met twaalf punten, de vergadering van de gemeenteraad in Heiloo begint pas om 21:00 uur (dat is omdat eerst het presidium bijeenkomt (de gezamenlijke fractievoorzitters) en je denkt: oei. Nog afgezien van de vraag welke burger nog zo laat gaat aanschuiven bij het feest van de democratie. Maar kijk: een uur later is de vergadering voorbij en staan om 22:00 uur schaaltjes met nootjes de raadsleden, de griffier, de wethouders en de gemeentesecretaris toe te lachen. Want veel punten zijn ‘hamerstukken’. Een flink besluit was er wel, na de eerdere voorbespreking in de commissie: de stap naar een nieuw ‘huis voor de gemeenschap’, inclusief gemeentehuis.

door Ed Bausch

Ruim 1,9 miljoen euro is het budget. De raad vindt wel dat de portefeuillehouder, wethouder Ronald Vennik, moet versoberen als het niet lukt. Maar de meeste partijen willen toch dat het niet armetierig wordt, ook al wordt het zeker geen onderkomen met marmeren vloeren. “Het wordt een huis voor velen, met een zo laag mogelijke drempel.” De politiek komt er bijeen in een nieuwe raadzaal, de burgemeester en de wethouders hebben er hun kamers. Het sociaal team heeft er haar domicilie evenals het vrijwilligersservicepunt en de politiepost. De uitgiftebalie voor paspoorten en rijbewijzen komt er en vooral wordt het een open verbinding met de bibliotheek, die tegenwoordig heel wat meer is dan boekenuitleen. “En daarom moet het goed.”

Zichtbare entree

Er komt een nieuwe entree, gezamenlijk voor alles en iedereen, iets meer richting de Stationsstraat. “Om goed de verbinding te leggen met de omgeving.” De omgeving van het Loo wordt dus verlaten. Dat lijkt bijzonder omdat de gemeente dat gebied juist wil versterken. In de oude villa komt een nieuwe bestemming, dat kan ook wonen zijn volgens eerdere mededelingen van de wethouder. In de nieuwe vleugel komt vooreerst ruimte voor vluchtelingen. Ambtenaren zijn er al nauwelijks meer in Heiloo, die werken in Buchverband vanuit de gemeentehuizen van de gemeenten Bergen en Castricum. Dus daar verandert niets aan. 

Het nieuwe pand, de verbinding van de voormalige Rabobank en de bibliotheek, wordt duurzaam. “Verduurzamen van de oude villa was niet een bewandelbare weg. Dat kan een andere partij beter doen, voor een nieuwe functie van het pand.” ‘Pats’ deed de hamer van de voorzitter, loco-burgemeester René van Splunteren (de burgemeester kampte met de griep): het voorstel aangenomen met 16 stemmen vóór en de 2 stemmen van Gemeentebelangen Heiloo tegen.