Miljarden voor stations, OV- en fietsverbindingen in de regio

Algemeen
Ondertekening startbeslissing MIRT-verkenning spoortracé Leiden-Dordrecht en OV knooppunten.
Ondertekening startbeslissing MIRT-verkenning spoortracé Leiden-Dordrecht en OV knooppunten. (Foto: Kick Smeets)

Om verkeersinfarcten en eindeloos fileleed te voorkomen, wordt er €4,8 miljard gestoken in een betere bereikbaarheid in Zuid-Holland. Dat hebben het Rijk, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag en Rotterdam besloten. In en rond Den Haag en Rotterdam wordt er een hoop verbeterd aan stations en wegen.

Meer treinen

Omdat er circa 54.000 woningen en 80.000 extra werkplekken worden gebouwd langs het spoor tussen Leiden en Dordrecht, moet het OV verbeterd worden. Daarom gaat er gekeken worden hoe er tussen Leiden en Dordrecht meer intercity’s en meer sprinters kunnen rijden.

Verbetering stations

Tussen Delft en Schiedam zullen vier sporen in gebruik worden genomen in plaats van twee. Ook worden er vier bestaande stationsgebieden langs deze lijn verbeterd: Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centrum en Dordrecht.

Nieuwe stations

Verder komen er vier nieuwe stations in de buurt van nieuwbouwlocaties: RijswijkBuiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark. Het evenementenstation bij de Kuip wordt verbouwd tot station Stadionpark voor dagelijks gebruik.

170.000 woningen

De mega-investering van 4,8 miljard maakt de bouw van zo’n 170.000 woningen tot 2040 in de omgeving van de spoorlijn mogelijk. Zo zijn er betere verbindingen in Zuid-Holland en met de andere regio’s in Nederland. Op die manier kan de economie goed blijven draaien. De afspraken hierover zijn afgelopen donderdag 10 november gemaakt in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT).

Metro-, bus- en tramverbindingen

Er volgen nog meer verbeteringen. RandstadRaillijnen 3 en 4 en metrolijnen C en E gaan vaker rijden. Er komt een snellere busverbinding tussen Zoetermeer en Rijswijk, met meer capaciteit, instapmogelijkheden, comfort, snelheid en frequenties. Verder komt er een tramverbinding van Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg, en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. Hierdoor kunnen 35.000 woningen worden gebouwd in CID - Binckhorst in Den Haag.

Stations Den Haag

Ook worden de spoorviaducten tussen de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI aangepast en een aanvullend pakket bereikbaarheidsmaatregelen doorgevoerd.

Nieuwe brug

In de regio Rotterdam zullen ook flink wat aanpassingen plaatsvinden. Zo komt er een nieuwe brug over de Nieuwe Maas geschikt voor openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en (beperkt) voor auto’s. Over de brug gaat hoogwaardig snel en frequent openbaar vervoer rijden tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Dit lost knelpunten in het verkeer en het openbaar vervoer in de regio Rotterdam op en maakt de bouw van 35.000 woningen aan de oostkant van Rotterdam mogelijk. 

Wegaanpassingen

Op de Algeracorridor (N210) worden kruisingen anders ingericht, zodat al het verkeer beter kan doorrijden. En op de A16, tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderkerk/Vaanplein, wordt de weg op een aantal plekken aangepast zodat het verkeer beter kan doorrijden.

Voorne-Putten en haven Rotterdam

Om Voorne-Putten en haven Rotterdam beter bereikbaar te maken, wordt de N57 gedeeltelijke verbreed, komen er extra opstelstroken bij de N218 bij kruispunt Hartelweg en studies naar onder andere een directe fietsverbinding Hellevoetsluis-Rockanje/Brielle-Maasvlakte en verbeteren van de OV-verbinding tussen Voorne-Putten en de Haven Rotterdam.

Sneller nieuwe woningen

Er komen sneller nieuwe plekken waar huizen worden gebouwd. Hiervoor stelde het Rijk ook geld beschikbaar. Gemeenten die hier gebruik van wilden maken, moesten aantonen dat de woningbouw op deze locaties binnen 5 jaar zou starten. Naar Zuid-Hollandse gemeenten gaat hiervoor in totaal ruim € 400 miljoen. Zo komen er 65.000 woningen sneller.

Fietsverbinding

De fietsverbinding tussen Leidschendam-Voorburg en Leiden wordt verbeterd. Ook wordt de A4 verbreed ter hoogte van de N14-Burgerveen. 

Vervolg

Deze overeenkomst is het startsein voor het verkennen van allerlei mogelijkheden om de bereikbaarheid in Zuid-Holland te verbeteren. De verkenningen CID-Binckhorst en Oeververbindingen regio Rotterdam zijn al afgerond, meldt Zuid-Holland. 

Groeiagenda Zuid-Holland

De ambities voor snel openbaar vervoer maken deel uit van de Groeiagenda Zuid-Holland. Daarin hebben 80 overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland gezamenlijk afgesproken hoe de regionale economie tot bloei kan komen. Versterken van de regionale bereikbaarheid is daarin een van de pijlers. Omdat ook de verbindingen met omringende metropoolregio’s verbeteren en daarmee de nationale economie versterken, draagt het Nationaal Groeifonds bij aan de Zuid-Hollandse ambities.