Nieuwe Stichting geeft nieuwe kansen

Algemeen
Het bestuur: van links naar rechts, Martijn Blankers (webmaster) Ton van Anraad (voorzitter) Aard Langenberg (secretaris) Ad Vos (bestuurslid) Peter van Santen (penningmeester)
Het bestuur: van links naar rechts, Martijn Blankers (webmaster) Ton van Anraad (voorzitter) Aard Langenberg (secretaris) Ad Vos (bestuurslid) Peter van Santen (penningmeester) (Foto:PR)

Vanavond 23 maart  tijdens de vergadering van de Dorpsraad in de Hoekstee, zal de Stichting energie Fonds Hoek van Holland aan de Hoekse bevolking worden geïntroduceerd. 

Deze Stichting is opgericht om de gelden die bedrijven, ter compensatie verstrekken enerzijds te beheren en anderzijds direct aan de bevolking beschikbaar stellen.

 ”We zijn nu gestart met de compensatiegelden van Eneco (compensatie voor de bevolking van Rozenburg en Maassluis) We zijn inmiddels druk in gesprek met de gemeente Rotterdam en de gesprekken met het andere instellingen starten we zo snel mogelijk op.”

De Stichting heeft tot doel om deze middelen ter beschikking te stellen aan personen of instanties welke goede ideeën op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid hebben. Zaken die op dit punt al bestaan en gefinancierd worden uit het bedrijfsleven of recht hebben op subsidie, komen bij de Stichting niet in aanmerking voor een financiële bijdrage. Dat wil dus zeggen dat juist mensen die een goed idee hebben maar nergens terecht kunnen om dit idee uit te werken omdat daar geld voor nodig is, nu wel een adres daarvoor hebben. De Stichting is nog jong en heeft daardoor nog wat beperkingen. Op dit moment hebben we concreet alleen de compensatie regeling van Eneco te besteden, maar we streven ernaar om ook via andere kanalen geld binnen te krijgen, zodat in de toekomst ook ideeën op het gebied van educatie, kunst, cultuur en maatschappelijke punten, tot de mogelijke doelgroepen gaan behoren.

Geen fondsen werven

In tegenstelling tot de meeste andere charitatieve instellingen heeft de Stichting niet het doel om fondsen te werven, maar juist om fondsen te besteden op een eerlijke en open manier.

Uiteraard zijn daar ook wel voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden worden vanaf de volgende maand bekend gemaakt via de website https://www.sef-hvh, maar wie geen computer heeft kan deze ook opvragen bij het secretariaat, Lakemanstraat 3, 3151 RL Hoek van Holland of telefonisch via telefoonnummer 06 33876539. Het is op dit moment uiteraard nog niet bekend of alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dat hangt van het aantal vragen, de hoogte van de bedragen en het plafond van de beschikbare middelen af. Maar laat u daartoe niet afschrikken om een aanvraag te doen. De belangrijkste voorwaarde is dat het idee dat u heeft ten goede komt aan Hoek van Holland. Of u daar zelf ook woont is minder belangrijk. In eerste instantie staan er enkele tienduizenden Euro’s ter uwer beschikking, maar in de loop van het bestaan van de stichting kan dit bedrag nog behoorlijk oplopen We houden u vanzelfsprekend over deze en andere ontwikkelingen (via de website maar ook via de krant) op de hoogte.

Alle informatie vindt u op de site van de stichting en als u vragen heeft kunt u ook terecht via de telefoon, of e-mail op het adres secretariaat@sef-hvh.nl . Als u meteen al meer wilt weten, kom dan vanavond naar de Dorpsraad vergadering in De Hoekstee, welke om 20.00 uur begint. Daar zullen verschillende bestuursleden van de nieuwe Stichting aanwezig zijn en daar kunt u uw vragen aan stellen.