Delfland gaat nog harder werken aan een betere waterkwaliteit

Duurzaamheid
De waterkwaliteit blijft matig in ons gebied, vooral door menselijk handelen.
De waterkwaliteit blijft matig in ons gebied, vooral door menselijk handelen. (Foto: Hoogheemraadschap van Delfland)

Uit de onlangs gepubliceerde Waterkwaliteitsrapportage 2023 van het Hoogheemraadschap van Delfland blijkt dat het water in ons gebied nog steeds niet zo schoon is als we zouden willen. Delfland doet al veel om dit te verbeteren, maar er is ook hulp nodig van andere partijen, zoals mede-overheden en bedrijven.

Delfland houdt constant in de gaten hoe schoon het water is en vergelijkt dat met de normen die ze hebben afgesproken. Helaas komt er nog steeds vervuiling in het water terecht, bijvoorbeeld vanuit de landbouw en door boten die varen. Hierdoor kunnen waterplanten niet goed groeien en is er te weinig zuurstof voor vissen.

Waterkwaliteitsrapportage

Het Hoogheemraadschap van Delfland vindt het heel belangrijk om de waterkwaliteit te verbeteren. In de waterkwaliteitsrapportage staat wat er allemaal nodig is om het water schoner te maken. Dit rapport bespreekt het bestuur van Delfland binnenkort tijdens de vergadering van de commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit op 14 mei. 

Deze inspanningen bouwen voort op de eerdere aankondiging van het Hoogheemraadschap van Delfland in oktober 2023, waarin extra investeringen werden aangekondigd om de waterkwaliteit te verbeteren. Hoewel het extra geld zeker belangrijk is, benadrukt het Hoogheemraadschap dat het realiseren van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water een gedeelde verantwoordelijkheid is. Gemeenten, provincie, bedrijven, brancheorganisaties en inwoners moeten samenwerken om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren.