Schrijvende lezers: aanlijnplicht honden

Nieuws
Afbeelding
(Foto: )

Achteruitgang natuurgebieden?

Met de Natura 2000 gebieden in Hoek van Holland zou het niet goed gaan, aldus een artikel van de gemeente Rotterdam opgenomen in de Hoekse Krant van 31 augustus jl. Een reeks van maatregelen wordt aangekondigd. Het aanpakken van het grootschalige achterstallige onderhoud juich ik natuurlijk toe (de paden zijn erg slecht bijvoorbeeld), maar tot mijn grote schrik en verbazing wordt er ook gesproken over een aanlijnplicht van honden in de loop van 2024. Met mij maken talloze hondenbezitters met heel veel plezier en respect voor de natuur gebruik van deze prachtige gebieden.

Het inperken van de vrijheid om lekker met je hond los te kunnen wandelen is een wel erg rigoureuze maatregel, waarbij ik het effect op het ‘verbeteren’ van de natuur ernstig in twijfel trek. Vrijwel alle hondenbezitters maken gebruik van de aangelegde paden en ruimen de poep netjes op. Ik kom veel in de betreffende natuurgebieden (al ruim 30 jaar) en constateer als leek dat de natuur welig tiert. Zo zie ik veel buizerds, prachtig groen en zelfs ijsvogeltjes. Ik kan me niet voorstellen dat honden echt wezenlijk in negatieve zin bijdragen aan de staat van de natuur. Hoeveel nesten worden niet leeggeroofd door vossen of roofvogels??

Wat is de eventuele negatieve invloed van de uitstoot veroorzaakt door de industrie aan de overkant (de kolenoverslagbedrijven bijvoorbeeld, ontgassende schepen op de Waterweg etc)? Sluiting van deze overslagbedrijven en stoppen met de uitstoot door de scheepvaart van benzeen en andere kankerverwekkende stoffen heeft pas echt effect op de natuur en de gezondheid van onze inwoners. Wat is in verhouding van deze ernstige vervuilers de negatieve invloed van een loslopende hond in het bos op de natuur?

Tot mijn verbazing blijven paarden in de gebieden wel welkom....De paardenpoep wordt nooit opgeruimd en ik constateer dat veel ruiters/ amazones buiten de gebaande paden gaan....Ik pleit niet voor een verbod van paarden (integendeel), maar ageer tegen het meten met twee maten.

In gebieden, zoals op de Veluwe, worden reekalfjes door honden aangevallen (vreselijk), grote grazers uitgedaagd en schapen opgejaagd. Niets van dit alles is in Hoek van Holland aan de orde!

Ik heb veel vragen en met mij talloze andere hondenbezitters. Bijvoorbeeld:

Zijn er objectieve rapporten (dus zeker niet van partijen zoals het Zuid-Hollands Landschap) beschikbaar waaruit blijkt dat de betreffende Natura 2000 gebieden de afgelopen 10-20 jaar daadwerkelijk achteruit zijn gegaan? En voor welke specifieke deelgebieden (flora/ fauna) geldt dit? Welke planten en dieren zijn verdwenen en welke nieuwe planten en diersoorten zijn erbij gekomen?

Wat is de meetbare invloed van loslopende honden op deze mogelijke achteruitgang geweest? Welke concrete schade richten zij aan?

Op 21 september is er om 19.30 uur een informatieavond in De Hoekstee. Heel bijzonder dat zelfs in het stuk wordt gesteld dat inspraak niet mogelijk is…..Volgens mij leven we nog altijd in een democratie….

Als een ‘sheriff’ de verkoop van het recreatieoord kan tegenhouden, dan moeten die overwegend keurige hondenbezitters toch lekker met hun loslopende (en goed opgevoede) honden kunnen blijven genieten van de prachtige natuur?

Mark Lensselink