Recreanten volgend jaar eigenaar van Recreatieoord

Nieuws
Dinsdag werd in Rotterdam de intentieverklaring door wethouder Simons (staand) en Yoek Kouwenhoven (voorzitter ONS) getekend.
Dinsdag werd in Rotterdam de intentieverklaring door wethouder Simons (staand) en Yoek Kouwenhoven (voorzitter ONS) getekend. (Foto: Gemeente Rotterdam)

Het ziet er naar uit dat de bewoners van het Recreatieoord volgen jaar het park in eigendom hebben. Afgelopen dinsdag tekende wethouder Robert Simons van Stadsontwikkeling Haven, Economie, Horeca, Bestuur (wijken en kleine kernen) mede met Yoek Kouwenhoven voorzitter ONS) een intentieovereenkomst. 

Het voorstel moet nog wel door de raad worden vastgesteld, maar dat lijkt een formaliteit. Het recreatieoord zou dan vanaf 1 maart 2024 gefaseerd aan de bewoners worden overgedragen aan de Coöperatieve Vereniging Ons recreatieoord (COV ONS). De gemeente stelt dan een eenmalige startsubsidie van 750.000 euro beschikbaar.

De CV ONS start met nul budget, maar wordt wel geacht direct de overdrachtsbelasting, die een gevolg is van de erfpachtovereenkomst, te moeten betalen. Daarnaast heeft de CV ONS een bedrag nodig aan werkkapitaal. In overleg met DMC is onderzocht op welke manier de gemeente hierin kan helpen. Deze is gevonden in het eenmalig verstrekken van een startsubsidie met het oog op het publiek maatschappelijk belang van het recreatieoord (met inachtneming van de regelgeving op staatsteun).

Gefaseerde uitgifte in erfpacht

De essentie van het raadsbesluit is “het voornemen om de verdere borging van de langdurige verblijfsgarantie van de recreanten te laten plaatsvinden door uitgifte in erfpacht van de gronden onder en direct behorende bij de recreatiewoningen en de stacaravans aan een op te richten Recreanten Rechtspersoon”. In het raadsbesluit wordt ook gesproken over een eventueel gefaseerde uitgifte in erfpacht. Verder is aangegeven de mogelijkheid tot uitgifte van de wegen/paden en openbare ruimte op het recreatieoord te onderzoeken. Om zo een (juridisch) overzichtelijke situatie te bereiken met één erfpachter die ook verantwoordelijk is voor de opdrachtverstrekking over het beheer en exploitatie op het recreatieoord.

Recht van overpad

Uitgangspunt is dat het gehele terrein van het recreatieoord inclusief gemeentelijke opstallen wordt overgedragen aan de CV ONS inclusief de parkeerterrein(en). Uitzondering hierop is de openbare weg. Het wegprofiel van de Wierstraat, tot aan de slagboom, en de Kaapweg wordt niet overgedragen en blijft in beheer en eigendom bij de gemeente omwille van het openbare karakter. Op het over te dragen gedeelte van de Wierstraat vanaf de slagboom rust een ‘recht van overpad’ voor de bereikbaarheid van Stuifkenszand alsook calamiteiten verkeer en langzaam (recreatie)verkeer richting de duinen.

Ondergrondse infrastructuur

Deze uitgifte van de rest van het recreatieoord is haalbaar met uitzondering van de ondergrondse infrastructuur. Gezien de inmiddels verouderde leeftijd van de ondergrondse infrastructuur wordt dit door de recreanten gezien als een zeer risicovol onderdeel van de deal. Hoewel het in eerste instantie niet in de lijn der verwachting ligt dat grootschalig onderhoud op korte termijn nodig is, door de ligging in een zandondergrond, is het voor de CV ONS wel een financieel risico. De middelen die nodig zijn voor een upgrade/vervanging op middellange termijn kunnen de recreanten als startende organisatie op dit moment niet opbrengen. Gezamenlijk is overeengekomen om de riolering, waterleiding en elektrakabels gefaseerd op te leveren, na door de gemeente uit te voeren geadviseerde onderhoudswerkzaamheden eraan.

Koninklijk

De fractie Leefbaar Rotterdam laat in een reactie weten blij te zijn met de overdracht. “Vanwege het 100-jarig jubileum en de getekende intentieverklaring, wil Leefbaar Rotterdam graag het oudste recreatiepark van Nederland en de bewoners laten toekomen wat zij verdienen.” Leefbaar Rotterdam geeft aan vandaag, donderdag een motie in te dienen om een koninklijke beschikking aan te vragen voor het recreatieoord.